Vyhledávání
Hledání Ukryj wyszukiwarkę

PRAVIDLA OBCHODU

 

Moliera2 S.A. (dále jen „Moliera2“) se sídlem ve Varšavě na ul. Krucza 16/22, 00-526 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů vedeného soudního soudu pro vedené soudem pro soudní soud rejstříku, pod číslem KRS 0000354814, NIP: 5222909794, REGON: 141718320, VAT: CZ 684579430, SK 4120163014, je majitelem internetové stránky www.Moliera2.cz.

 

I. Definice

 

Zákazník - fyzická osoba, jakož i právnická osoba nebo organizační jednotka provádějící nákupy v internetových obchodech Moliera2.cz v internetových obchodech s přihlášením nebo bez přihlášení k Účtu.

Uživatel - návštěvník webu www.Moliera2.cz stejně jako osoba využívající služby dostupné na webových stránkách, např. přihlášení k odběru newsletteru.

Internetový obchod Moliera2.cz - provozován společnosti Moliera2 internetový obchod, dostupný pro Zákazníky a Uživatele na internetových stránkáchwww.Moliera2.com.

Sortiment - zboží nabízené společností Moliera2 v internetovém obchodě Moliera2.cz

Sortiment „již brzy“ – zboží, které bude dostupné k prodeji on-line; V okamžiku doručení kolekci „již brzy“ do internetového obchodů Moliera2.cz Kolekce „již brzy“ změní stav na Kolekce „novinka“ a bude dostupná v e-shopu Moleria2.cz      Cena sortimentu "již brzy" je orientační a může se změnit při změně stavu na "novinka".

Orientační cena - cena Sortimentu „již brzy“ uvedená v CZK, určená na základě přepočtu ceny uvedené výrobcem v EURO podle průměrného směnného kurzu České národní banky v den umístění v nabídce Sortimentu „již brzy“. Když se stav sortimentu změní na „nový“, orientační cena bude nahrazená běžnou cenou.

Běžná cena - cena Sortimentu uvedená v CZK stanovená na základě přepočtu ceny uvedené výrobcem v EURO podle průměrného směnného kurzu České národní banky v den umístění Sortimentu do systému on-line prodeje a změny stavu na „novinka“.

Registrace - proces vytvoření Účtu Zákazníkem.

Účet - virtuální shromažďování zdrojů a oprávnění přiřazené pro konkrétního Zákazníka, který provedl kompletní registrace, určený k realizaci objednávek s přihlášením, obsahující historie objednávek, preference Zákazníka s ohledem na jednotlivý druh sortimentu, který je k dispozici v online Obchodě Moliera2.cz, údaje o platbách, poskytnutých slevách pro držitele věrnostní karty, a počet získaných bodů na věrnostní kartu.

Objednávka s přihlášením k účtu - proces nákupu zboží bez nutnosti poskytnutí osobních údajů nezbytných k provedení Objednávky, pokud byly uvedeny během Registrace a se nezměnily.

Objednávka bez přihlášení k účtu - proces nákupu zboží spolu s poskytnutím osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři nezbytných k jeho realizaci.

Pravidla - tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky prodeje v internetovém obchodě.

Prodejce - Moliera2 nebo přítel Moliera 2 uzavírající obchodní smlouvu se zákazníkem.

 

II. Zásady pro registraci

 

 1. Registrace spočívá ve vytvoření a aktivaci individuálního účtu vyplněním registračního formuláře dostupného na webových stránkách online obchodů Moliera2.cz, ve kterém zákazník poskytne své kontaktní údaje. V důsledku této registrace obdrží zákazník přihlašovací jméno a heslo k osobnímu účtu. Po vyplnění registračního formuláře obdrží zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v registračním zprávu s odkazem pro potvrzení registrace. Po potvrzení registrace obdrží zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři přístup k individuálnímu účtu, který může využít po přihlášení zadáním e-mailové adresy a individuálního hesla.
 2. Pokud si zákazník nepamatuje své heslo nebo chce změnit aktuální heslo, měl by zaslat zprávu prostřednictvím formuláře na přihlašovací stránce internetového obchodu Molieracz s uvedením e-mailové adresy, kterou použil k vytvoření Účtu. Na adresu bude zaslán e-mail s vygenerovaným odkazem na změnu hesla.
 3. Účet obsahuje údaje o Zákazníkovi, které ten poskytl v registračním formuláři a historii nákupů provedených v internetovém obchodě Moliera2.cz
 4. Zákazník je povinen neprodleně aktualizovat údaje poskytnuté při Registraci pomocí formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu Moliera2.cz Zákazník je odpovědný za poskytnutí neúplných, zastaralých nebo nepravdivých údajů a za jejich aktualizaci.
 5. Zákazník může mít k jedné e-mailové adrese přiřazen pouze jeden Účet.
 6. Zákazníkovi nesmí používat Účty jiných Zákazníků a poskytovat jiným osobám svůj Účet, včetně individuálního hesla pro přístup k Účtu.
 7. Pouze Zákazník, jehož údaje byly poskytnuty během registrace, je oprávněn používat individuální Účet.
 8. Zákazník prohlašuje, že údaje uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé a neporušují práva třetích osob.

 

 

III. Přijetí a plnění objednávek

 

 1. Objednávku v internetovým obchodě Moliera2.cz lze zadat po přihlášení k účtu anebo bez přihlášení k účtu.
 • Objednávka s přihlášením k účtu – spočívá v nákupu zboží bez nutnosti poskytnutí osobních údajů nezbytných k provedení Objednávky, pokud byly uvedeny během Registrace a se nezměnily.
 • Objednávka bez přihlášení k účtu – v takovém případě je nutné při zadávání objednávky uvést osobní údaje nezbytné k realizaci objednávky
 1. Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mail s potvrzením, že objednávka byla úspěšně doručena do online obchodu Moliera2.cz Zpráva se odešle na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, pokud zadá objednávku s přihlášením, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, pokud zadá objednávku bez přihlášení.
 2. Při zadávání objednávky, zákazník je povinen zaplatit za zboží. Po provedení platby za zboží, zákazník obdrží zprávu s potvrzením přijetí objednávky na internetových stránkách Moliera2.cz což znamená uzavření kupní smlouvy. Pokud bude ale zjištěno, že dané zboží není dostupné, smlouva se ruší, Moliera2 informuje o tom klienta okamžitě a v termínu do 7 dnů vrátí zaplacenou částku zpět na bankovní účet zákazníka, Zákazník souhlasí s výše uvedeným a nebude požadovat žádné další nároky. Zpráva bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, pokud zadá objednávku s přihlášením nebo na e-mailovou adresu, kterou uvedete v objednávce, pokud zadá objednávku bez přihlášení.
 3. V objednávce si zákazník vybere objednaný sortiment, způsob platby a jeho doručení a uvede také dodací adresu a případně fakturační údaje, pokud zákazník o ni požádal. Změna doručovací adresy je možná výjimečně, po získání souhlasu Moliera2 a před vydáním Sortimentu přepravci/kurýrovi nebo jinému subjektu, který objednaný Sortiment doručí.
 4. Ke každé Objednávce je vystavená daňová účtenka, která je zasálána Zákazníkovi spolu s objednaným zbožím, a to buď v papírové podobě nebo ve formátu PDF e-mailem. Faktura je vystavena na žádost zákazníka. Za tímto účelem Zákazník zaškrtne příslušné políčko v objednávce. Potvrzenka nebo daňový doklad je vystaven prodejcem. V případě objednávky týkající se sortimentu různých prodejců obdrží zákazník samostatné doklady o prodeji (účtenku nebo fakturu).
 5. Moliera2 si vyhrazuje, že v případě Objednávky s přihlášením k Účtu nebo Objednávky bez přihlášení k Účtu, již zadané pro vybraný Sortiment, není možné Objednávku upravit. Ve výjimečných situacích, pokud se zákazník rozhodne zvolit jiný model, měl by znovu zadat Objednávku s přihlášením k Účtu nebo Objednávku bez přihlášení k Účtu pro alternativní sortiment a zároveň informovat o změně e-mailem internetový obchod Moliera2.cz.

 

IV. Cena zboží a náklady na dopravu

 

 1. Všechny ceny zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Moliera2.cz jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.
 2. Ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu. Aktuální informace o nákladech na doručení jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu Molieracz.
 3. Cena uvedena u každého výrobku je závazná v okamžiku objednávky.
 4. Internetový obchod Moliera2.cz si vyhrazuje právo změnit cenu sortimentu nabízeného v internetovým obchodě Moliera2.cz, kterého status se mění ze sortimentu „jíž brzy“ na sortiment „novinka“ z orientační na pravidelnou, v souladu s definicemi v kapitole I těchto pravidel, prováděním a rušením propagačních akci nebo prováděním změn v jejich obsahu. Výše uvedené právo nemá vliv na ceny zboží v Objednávkách zadaných přede dnem účinnosti změny ceny, podmínek propagačních akcií nebo výprodeje.
 5. Náklady na doručení zboží budou zahrnuty na účtence zaslané zákazníkovi. Faktura je vystavena na žádost zákazníka. Za tímto účelem Zákazník zaškrtne příslušné políčko v objednávce.

 

V. Platba a propagační kódy

 

 1. Při zadávání Objednávky si Zákazník vybere způsob platby za Sortiment z možností uvedených na webových stránkách internetového obchodu Moliera2.cz Zákazník může zaplatit kreditní kartou, pomocí rychlého převodu v systému PAYU, Przelewy24 anebo na dobírku s výhradou odstavce 2 níže.
 2. Platbu dobírkou lze zvolit pouze u objednávek nepřesahujících 60 000 CZK.
 3. V případě vybraného sortimentu internetového obchodu Moliera2.cz si Moliera2 vyhrazuje právo vyloučit určité způsoby doručování objednávek nebo způsoby platby za objednávku.
 4. Zákazník může použít propagační kód obdržený e-mailem od internetového obchodu Moliera2.cz Slevové kódy a poukázky jsou časově omezené, po uplynutí doby platnosti není zákazník oprávněn využít slevu. Podrobné podmínky aktuálně platných pravidel propagačních akcií jsou k dispozici v internetovém obchodě Moliera2.cz. Propagační kódy nebo poukázky na hodnotu se nevztahují na sortiment Přátel Moliera 2. Kódy nebo poukázky s hodnotou nejsou vydávány ani účtovány v souvislosti s nákupem Sortimentu Moliera 2 Přátele a nelze je použít k nákupu tohoto druhu zboží.

 

VI. Doprava zboží

 

 1. Doprava Zboží probíhá způsobem vybraným zákazníkem uvedeným ve smlouvě.  Náklady na dopravu zboží, pokud jsou účtovány, hradí zákazník při platbě objednávky.
 2. Dodání Sortimentu je možné pouze na území České republiky a Slovenska.

 

 1. Po obdržení objednávky je zákazník povinen zkontrolovat stav balíčku za přítomnosti kurýra ihned po jeho doručení. V případě jakéhokoliv poškození zásilky zákazník a kurýr vypracují a podepíšou příslušný protokol a okamžitě informuje Moliera2 o výše uvedené skutečnosti.
 2. Moliera2 nenese odpovědnost za nedodání Sortimentu nebo zpoždění v jeho dodání z důvodů, které lze přičíst Zákazníkovi, zejména pokud jsou způsobeny tím, že Zákazník uvedl nesprávnou nebo neúplnou dodací adresu.
 3. Odeslání sortimentu proběhne do 24 hodin od okamžiku jeho přípravy k odeslání. Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, pokud byla Objednávka zadána bez přihlášení, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v Účtu, pokud byla Objednávka odeslána s přihlášením, informace o tom, že byl zaslán objednaný Sortiment spolu s uvedením data, kdy bude Sortiment doručen. Dodání proběhne do 72 hodin od odeslání.

 

VII. Reklamační řád

 

 1. Celý sortiment dostupný v internetovém obchodě pochází z legálního zdroje, je originální a má záruku kvality výrobce.
 2. Zákazník má právo na reklamaci v internetovém obchodě Molieracz v souvislosti s vadami Sortimentu. Reklamace jsou posuzovány prodávajícím. Veškeré nároky v souvislosti se stížností na sortiment by měly být adresovány pouze prodávajícímu.
 3. Reklamace týkající se sortimentu Moliera 2 lze podat elektronicky e-mailu na adresu rekla[email protected] Moliera2 S.A. ul. Krucza 16/22, 00-526 Varšava.
 4. Stížnost by měla obsahovat: jméno a příjmení, e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, pokud byla Objednávka zadána bez přihlášení, nebo e-mailovou adresu uvedenou v Účtu, pokud byla objednávka zadána s přihlášením, datum nákupu, číslo transakce, popis situace, které se stížnost týká nebo jiné okolnosti, které odůvodňují reklamaci, jakož i požadavek zákazníka týkající se reklamace.
 5. Pokud je třeba doplnit údaje nebo informace uvedené ve stížnosti, Moliera2 před posouzením stížnosti požádá zákazníka, který podal stížnost, aby tyto údaje nebo informace doplnil.
 6. Pokud je zakoupený sortiment vadný, může zákazník:

        a) požadovat, aby byla uvedena do stavu v souladu se smlouvou bezplatnou opravou,

      b) požádat o výměnu produktu za nový, pokud oprava nebo výměna nejsou možné nebo vyžadují nepřiměřené náklady,

        c) požadovat přiměřené snížení ceny Sortimentu,

        d) odstoupit od smlouvy, pokud nejsou vady zanedbatelné.

Při posuzování nadměrnosti nákladů je brána v úvahu hodnota Zboží bez vad, typ a význam vady a jsou zohledněny nepříjemnosti, kterým by byl Zákazník vystaven v případě jiného způsobu řešení problému. Pokud prodávající obdržel výše uvedenou žádost od zákazníka a neodpověděl na tuto žádost do 14 dnů, považuje se ji za oprávněnou.

 1. Pokud je vadný Sortiment opraven nebo vyměněn za nový, uhradí Prodávající náklady na vrácení vadného Sortimentu, které nese Zákazník, a na vlastní náklady zašle Sortiment opravený nebo vyměněný. Pokud je oprava nebo výměna nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady a zákazník se rozhodne odstoupit od smlouvy, bude mu vrácena cena sortimentu zaplacená zákazníkem spolu s náklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s dodáním sortimentu zákazníkovi a vrácením sortimentu do internetového obchodu.
 2. Vrácení bude provedeno stejným způsobem jako způsob platby zvolený zákazníkem za zboží a v případě platby předem na bankovní účet uvedený zákazníkem. Pokud byla cena nebo její část zaplacena s využitím slev shromážděných na Účtu, bude zákazníkovi vrácena část ceny, kterou skutečně zaplatil, a sleva bude znovu uvedena v rámci Účtu s tím, že sleva použitá na Účtu bude vždy vrácena jako první za danou objednávku.
 3. Pokud byla reklamace uznána jako oprávněná společnosti Moliera2, má zákazník s jeho výslovným souhlasem možnost nahradit sortiment jiným produktem s hodnotou nižší nebo rovnou hodnotě reklamovaného produktu nebo poukazem, který bude použit při následných nákupech. Pokud si zákazník vybere dražší zboží, podmínkou pro jeho dodání je zaplacení rozdílu mezi cenou reklamovaného sortimentu a cenou dražšího sortimentu vybraného v rámci výměny. Pokud si zákazník vybere levnější zboží, bude zákazníkovi vrácený rozdíl mezi cenou reklamovaného produktu a cenou levnějšího produktu. Náhrada bude provedena stejným způsobem jako způsob platby za sortiment zvolený zákazníkem.
 4. Pokud Moliera2 neuzná stížnost jako oprávněnou, má zákazník možnost se od tohoto rozhodnuti odvolat. Moliera2 posuzuje odvolání proti zamítnutí reklamace bez zbytečného odkladu do 30 dnů (pracovních/kalendářních), počítáno od okamžiku přijetí odvolání proti zamítnutí reklamace. Ve zvláště komplikovaném případě, kdy není možné poskytnout odpověď ve výše uvedené lhůtě, Moliera2 informuje zákazníka o důvodu prodlení s uvedením okolností, které je třeba zjistit, a očekávaného data odpovědi, které nesmí být delší než 60 dnů od obdržení odvolání proti zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající odpovídá za vady sortimentu pouze v případě, že jsou zjištěny do dvou let od dodání sortimentu zákazníkovi. Tato lhůta běží znova v případě výměny Sortimentu.
 6. Výše uvedené požadavky na postup při reklamaci neporušují ani neomezují práva zákazníka na podání stížnosti v souladu se zákonem. Výše uvedené požadavky ve vztahu ke spotřebitelům by měly být pokaždé interpretovány v souladu s platnými právními předpisy.
 7. V případě uznané reklamace náklady na přepravu zboží hradí prodejce a v případě neuznané reklamace veškeré náklady na dopravu nese zákazník.

 

VIII Odstoupení od smlouvy

 

 1. Zákazník může odstoupit od smlouvy o prodeji Sortimentu zakoupeného v internetovém obchodě Moliera2.com a / nebo v online obchodě PlacTrzechKrzyzy.com bez udání důvodu do 30 dnů od data doručení zásilky. Zde je možné si stáhnout formulář. Zákazník by měl vyplněný formulář zabalit spolu s vraceným zbožím a fakturou do krabice a zalepit jí. Poté zákazník by měl kontaktovat zákaznicky servis prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] a domluvit vyzvednuti kurýrem Moliera2
 2. Moliera2 vrátí částku zaplacenou zákazníkem za sortiment do 14 dnů od obdržení vráceného zboží nebo doručení potvrzení o vrácení zboží odběratelem, podle toho, která událost nastane dříve. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že podmínkou pro dodržení lhůty pro vrácení ze strany Moliera2 je uvedení údajů nezbytných pro vrácení peněz. Vrácení částky zaplacené zákazníkem za sortiment probíhá podle odstavce 6 níže. Na žádost zákazníka může být částka, která byla zaplacená za vrácený produkt započítaná ve prospěch jiné objednávky. Zákazník je povinen předložit takovou žádost Moliera2 spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy, jinak ztratí právo připsat zaplacenou částku na jinou objednávku. V takovém případě dojde k připsání částky zaplacené k ceně za další Sortiment do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník od Moliera2 obdrží potvrzení žádosti o vrácení, a realizace nové Objednávky proběhne do 14 dnů ode dne vrácení Zákazníkem sortimentu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka poskytne Moliera2 zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, pokud byla objednávka zadána bez přihlášení, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v účtu, pokud byla objednávka odeslána s přihlášením, informace o dalším postupu a způsobu vrácení.
 6. Sortiment by měl zákazník zabalit do balíčku, ve kterém jej obdržel, s kompletním vybavením a doplňky. Je možné porušit obal za účelem kontroly, zda je obdržené zboží v souladu s uzavřenou smlouvou. Stupeň zásahu zákazníka do obalu však nemůže být závažnější než v situaci, kdy by se s ním zákazník musel seznámit v kamenným obchodě. K vrácení sortimentu by mělo dojít okamžitě, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zákazník obdrží od Moliera2 informace o potvrzení přijetí žádosti zákazníka o vrácení.
 7. V případě odstoupení od smlouvy společnost Moliera2 vrací částku zaplacenou Zákazníkem za zboží. Vrácení peněz se provádí stejným způsobem platby, jaký byl použit k nákupu zboží, s výhradou, že v případě dobírky bude vrácení peněz provedeno na číslo bankovního účtu poskytnuté zákazníkem. Zákazník se zavazuje poskytnout údaje umožňující vrácení peněz. Při vrácení Sortimentu může Zákazník využit služeb kurýra Moliera2. V případě jiné formy vrácení budou vráceny také náklady na dodání Sortimentu do Moliera2, s výhradou další věty. Náklady na doručení nebudou vráceny, pokud zákazník použije jiný způsob vrácení než běžná kurýrní služba. Na žádost zákazníka může Moliera2 místo vrácení částky zaplacené zákazníkem za sortiment v souladu s touto částí poskytnout zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, pokud byla objednávka zadána bez přihlášení, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v účtu, pokud byla objednávka odeslaný s přihlášením, vygenerovaný kód představující ekvivalent vráceného sortimentu, který vás opravňuje k nákupu v internetovém obchodě www.Moliera2.cz Cena nákupu bude tehdy snížena o hodnotu kódu.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy má zákazník nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
 9. Vrácený Sortiment musí být úplný a v nezměněném stavu, ledaže změna byla v běžném obchodním styku nutná, zejména za účelem seznámení se vzhledem Sortimentu, kontroly jeho souladu se smlouvou (Objednávkou), s výhradou ustanovení věty 2 a 3 odst. 5 této kapitoly. Zákazník by měl počítat s možností uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vykonávat pouze činnosti řádné kontroly.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
 • Sortiment s vlastnostmi specifikovanými zákazníkem v objednávce nebo úzce související s jeho osobou,
 • Sortiment, jehož předmětem je zboží dodávané v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen, např. kosmetické výrobky.
 1. Vrácený sortiment by měl být, pokud je to možné, zaslán zpět spolu s účtenkou nebo fakturou.

Pokud zákazník překročí lhůtu pro odstoupení od smlouvy, Moliera2 odešle vrácený sortiment zákazníkovi zpět na jeho náklady, avšak ve zvláště odůvodněných případech může Moliera2 souhlasit s výměnou zboží za jiné zboží nebo za voucher, který lze použit při následných nákupech.  Pokud si zákazník vybere dražší zboží, podmínkou pro jeho dodání je zaplacení rozdílu mezi cenou vraceného zboží, a cenou dražšího zboží vybraného v rámci výměny.

 1. Moliera2 umožňuje zákazníkovi bez jakýchkoli následků písemně nebo e-mailem odstoupit od kupní smlouvy, pokud zákazníkovi nebylo doručeno Zboží, přestože již uplynulo plánované datum dodání. V takovém případě vrátí Moliera2 částku rovnající se zaplacené ceně Zboží a nákladům na doručení.
 2. Pokud byla cena nebo její část zaplacena s využitím slev shromážděných na Účtu, bude zákazníkovi vrácena část ceny, kterou skutečně zaplatil, a sleva bude znovu uvedena v rámci Účtu s tím, že sleva použitá na Účtu bude vždy vrácena jako první za danou objednávku.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 1. Jakékoli změny Pravidel vstupují v platnost ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu Moliera2.cz. Internetový obchod Moliera2.cz bude zákazníky informovat o změně pravidel prostřednictvím elektronické korespondence na e-mailovou adresu přiřazenou k zákaznickému účtu.
 2. Zákazníci, kteří si zakoupili dané zboží před vstupem změn v platnost, budou podléhat podmínkám závazným ke dni zadání objednávky.
 3. Zákazníkům je zakázáno používat grafické prvky (včetně loga internetového obchodu Moliera2.cz), internetového obchodu Moliera2.cz, jakož i další práva duševního a průmyslového vlastnictví, bez předchozího písemného souhlasu Moliera2. Názvy produktů a výrobců se používají pouze pro komerční účely a jsou registrovanými ochrannými známkami výrobců
 4. V případě porušení Pravidel zákazníkem může Moliera2 ukončit prodejní smlouvu se zákazníkem a uplatnit příslušné nároky a dočasně zablokovat přístup k obchodu.
 5. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a Moliera2 za podmínek stanovených v Pravidlech, budou řešeny příslušným obecným soudem.
 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si zákazník hradí sám, pokud se liší od základní sazby.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Ve věcech, na které se tyto Obchodní podmínky nevztahují, se použijí ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku, ustanovení zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014, ustanovení zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů, zákon ze dne 18. července 2002. o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2017, položka 1219); a další příslušná ustanovení obecně platných zákonů. Volba těchto předpisů polského práva nezbavuje osobu, která je spotřebitelem, ochrany, kterou jí poskytuje zákon, který nelze vyloučit smlouvou a kterou by se v souladu s příslušnými předpisy uplatňovalo, kdyby neexistovala klauzule o volbě polského práva. 

Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí ustanovení občanského zákoníku a další zákony a předpisy, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů, zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů z 2017, položka 1219).