Vyhledávání
Hledání Ukryj wyszukiwarkę

Zásady ochrany osobních údajů

 

Co obsahují zásady ochrany osobních údajů?

Správce osobních údajů

Inspektor ochrany osobních údajů

Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem? Jaký je základ a doba zpracování osobních údajů naší společnosti?

Sdílení osobních údajů

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Práva subjektů údajů

Změny zásad ochrany osobních údajů

 

Co obsahují zásady ochrany osobních údajů?

Zásady ochrany osobních údajů jsou informace týkající se zpracování osobních údajů a další informace týkající se zákazníků a uživatelů. Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu Moliera2.cz.

Účelem Zásad ochrany osobních údajů je určit činnosti, které podnikáme v oblasti osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu a také služeb a nástrojů spojených s obchodem, které používají zákazníci nebo uživatelé k provádění činností, jako je vytvoření účtu, zadávání objednávky a provádění jiných typů činností v rámci Obchodu.

Výrazy uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů začínající velkým písmenem (např. internetový Obchod, Zákazník, Uživatel) by měly být chápány v souladu s definicemi obsaženými v Pravidlech dostupných na webových stránkách internetového Obchodu Moliera2.cz. Nicméně níže uvádíme některé termíny použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

 • Zásady ochrany osobních údajů - tyto Zásady ochrany osobních údajů

 

 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Moliera2 S.A. se sídlem ve Varšavě na ul. Krucza 16/22, 00-526 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000354814, jehož rejstříkové spisy vede Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní divize hl. Národní soudní rejstřík, NIP: 5222909794, REGON 141718320, („Správce“, „Moliera2.cz“, „My“, „Nám“).

Správce lze kontaktovat:

 • Korespondenčně na adresu sídla správce
 • E-mailem na adresu: [email protected]
 • Telefonicky na čísle: + 48 22 47 000 01

Inspektor ochrany osobních údajů

Za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů Zákazníků a Uživatelů jmenoval Správce Inspektora ochrany údajů. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a provádění GDPR lze kontaktovat přímo Inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese: [email protected].

Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem? Jaký je základ a doba zpracování osobních údajů naší společnosti?

Registrace účtu

Údaje

Za účelem vytvoření účtu shromažďujeme a používáme identifikační údaje, jako jsou: jméno a kontaktní údaje: e-mailová adresa, jakož i Vámi zvolené heslo. E-mailovou adresu se používá pro přístup k webu a přihlášení k němu. Jméno a příjmení používá Správce pouze ke kontaktování Zákazníka. 

Účel zpracování údajů

Výše uvedené osobní údaje používáme k vytvoření nebo vedení vašeho účtu.

Základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů v rámci vedení Účtu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. plnění smlouvy o vedení Účtu v internetovém obchodě.

Doba uchovávání údajů/kritéria pro stanovení doby uchovávání

Vaše osobní údaje uvedené v účtu budou zpracovány po dobu trvání Účtu, tj. po dobu trvání služby vedení Účtu v internetovém Obchodě. Kdykoli se můžete rozhodnout odstranit svůj účet, což také způsobí odstranění osobních dat z databáze. Nezapomeňte, že smazání účtu nevede k odstranění údajů o objednávkách zadaných prostřednictvím internetového Obchodu.

Nákupy - Objednávky s přihlášením nebo bez přihlášení

Údaje

Když kupujete naše zboží, kromě identifikačních údajů (jako je jméno a příjmení) a kontaktních údajů (jako je telefonní číslo, adresa nebo e-mailová adresa), shromažďujeme také informace o Vašich nákupech a platbách (např. Informace o zakoupeném zboží, hodnotě objednávky, způsobu platby, fakturační údaje a dodací adresa). Tyto údaje od vás budeme požadovat pokaždé, když provedete nákupy bez přihlášení, jinými slovy bez vytvoření účtu v internetovém Obchodu, nebo jednou při vytváření Účtu.

Účel zpracování údajů

Zpracování údajů ve výše uvedených situacích bude probíhat za účelem realizaci kupní smlouvy nebo v souvislosti se záměrem ji uzavřít, jakož i za účelem splnění povinností, které jsou pro nás uloženy příslušným zákonem (např. vystavení dokladu o prodeji).

Základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů o nákupu je uzavření a plnění smlouvy, které jste stranou v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Doba uchovávání údajů/kritéria pro stanovení doby uchovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme až do ukončení smlouvy a po této době pro jiné zákonné účely související se smlouvou, např. doba pro vymáhání případných nároků, tj. do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne promlčecí doba šesti let. V případě neuzavření smlouvy zpracováváme vaše údaje - až do vyřízení vaší žádosti a po dobu 3 let pro případné stížnosti a reklamace.

Kontaktní formulář, infolinka, chat, podání stížnosti

Údaje

Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám kontaktní formulář, kontaktujete nás prostřednictvím infolinky nebo chatu. Mezi údaje, které nám poskytnete, patří: identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (například telefonní číslo, adresa nebo e-mailová adresa) a další informace poskytnuté během korespondence nebo rozhovoru. Telefonické rozhovory se zaměstnanci Moliera2.cz jsou zaznamenávány.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje používáme pouze k zodpovězení Vašich dotazů uvedených v kontaktním formuláři, během telefonického rozhovoru, chatu nebo podání stížnosti.

Základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Oprávněný zájem Správce vyplývá ze snahy reagovat na vaše dotazy a žádosti, a tím ze snahy udržovat a zajistit vysokou spokojenost zákazníků. Zachováváme důvěrnost Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli při vyplňování kontaktních formulářů, telefonních hovorů nebo když nás kontaktujete prostřednictvím služby chatu.

Doba uchovávání údajů/kritéria pro stanovení doby uchovávání

Údaje budeme zpracovávat po dobu potřebnou k vyřízení otázky uvedené v kontaktním formuláři, infolince, rozhovoru a po dobu dalších 3 let za účelem ochrany proti případným nárokům. V případě stížností zpracováváme osobní údaje, dokud se nevyjádříme ohledně podané stížnosti, a poté do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne promlčecí doba šesti let, abychom se mohli hájit proti připadaným nárokům. V případě sporu nebo probíhajícího řízení, zejména soudního řízení, se doba počítá ode dne, kdy spor skončí nebo řízení je pravomocně ukončeno.

Doba uchovávání záznamů z hovorů nepřesahuje 3 měsíce ode dne záznamu a po tomto termínu údaje budou odstraněny (lhůta pro vymazání údajů je prodloužena až do konečného ukončení řízení vedeného na základě právních ustanovení nebo do okamžiku, kdy správce zjistí, že mohou být v takovém řízení důkazem).

Newsletter

Údaje

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, poskytněte nám pouze svou e-mailovou adresu.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytované v rámci služby Newsletter jsou zpracovávány za účelem zasílání informací obsahujících obrázkové a produktové reklamy, informace o nových produktech, propagačních akcích, výprodejích, speciálních akcích, propagačních a soutěžních akcích. Uvědomte si prosím, že tento druh zpracování údajů zahrnuje analýzu Vašeho profilu, abychom zjistili, jaké jsou Vaše preference, abychom mohli posílat vhodné pro Vás informace. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit zdarma.

Základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů v souvislosti s zasíláním newsletteru je souhlas udělaný v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Více informací o službě newsletter naleznete v Pravidlech na adrese

https://www.moliera2.cz/static/119/pravidla-akce--newsletter-za-500-k%C4%8D-.html.

Doba uchovávání údajů/kritéria pro stanovení doby uchovávání

Pokud zrušíte souhlas se zasíláním newsletteru, Vaše údaje budou okamžitě zablokované a pak odstraněné. V důsledku toho již nebudou zasílány žádné personalizované reklamy (např. personalizovaný newsletter, e-mailové zprávy s informacemi atd.).

Věrnostní programy - Věrnostní karta, Dárková karta

Údaje

V případě využití kteréhokoliv z dostupných věrnostních programů, jako jsou Věrnostní karta, Dárková karta, potřebujeme Vaše identifikační údaje, jako Vaše jméno a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo).

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté za účelem účasti ve věrnostním programu jsou zpracovávány za účelem poskytování služby, propagačních akcií vyplývajících z obdržené slevy a informování o produktech a službách v programu.

Základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas účastnit se věrnostního programu poskytnutý v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uchovávání údajů/kritéria pro stanovení doby uchovávání

Pokud zrušíte souhlas s účastí ve věrnostním programu, Vaše údaje budou okamžitě zablokované a pak odstraněné.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny třetím stranám, které nás podporují při poskytování nabízených služeb mezi jiné dodavatelům a partnerům:

 • služeb spojených s technologiemi (například podpora našich webových stránek a dalších systémů, které používáme k poskytování našich služeb)
 • poskytujícím logistické, přepravní a doručovací služby
 • poskytujícím služby spojené s marketingem a reklamou (včetně newsletteru)
 • poskytujícím právní služby a dalších specializované služby, včetně partnerů, kteří provozují naši infolinku a chat,
 • další služby spojené s podporou zákazníka.

Našim dodavatelům a partnerům poskytujeme pouze osobní údaje, které jim umožňují poskytovat služby pro nás a my vyžadujeme zachování důvěrnosti a bezpečnosti informací. Ověřujeme také, zda zajišťují vhodnou ochranu osobních údajů.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny subjektům oprávněným k jejich získání podle platného práva, např. donucovacím orgánům. V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme také sdílet osobní údaje s institucemi zabývajícími se vymáháním pohledávek a obchodem s pohledávkami. 

Naši partneři, dodavatelé a poskytovatelé služeb mají sídlo v zemích Evropského hospodářského prostoru (země Evropské unie a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko) - EHP nebo ve Švýcarsku, považovanému jako země splňující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Vždy, když sdílíme vaše osobní údaje interně nebo s třetími stranami v jiných zemích, používáme nezbytná ochranná opatření k jejich ochraně. Spoléháme se na:

 • standardních smluvních doložkách přijatých v rámci Evropské unie (týkají se předávání údajů subjektem v EU mimo Evropský hospodářský prostor za účelem zajištění souladu s ustanoveními EU o ochraně údajů)
 • dohodě EU-US Privacy Shield (Ochrana soukromí), která chrání osobní údaje předávané do Spojených států.

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Soubory cookies

Používáme soubory cookies, což jsou informace odesílané internetovými stránkami, které navštěvujete. Jsou uloženy na koncovém zařízení (počítač, notebook, smartphone), které používáte při prohlížení internetových stránek. Soubory cookies používáme k:

 • zajištění hladkého fungování webové stránky
 • statistickým a analytickým účelům, abychom vylepšili strukturu a obsah webových stránek
 • reklamním účelům, přizpůsobení obsahu internetového obchodu Vašim preferencím a optimalizaci jeho používání
 • optimalizace reklamní a marketingové nabídky připravované pro vás

Soubory cookie a informace v nich uložené nebo přístup k nim nemění konfiguraci zařízení a softwaru nainstalovaného v tomto zařízení. Informace, které získáme pomocí cookies, nejsou přiřazeny konkrétní osobě a neumožňují její identifikaci. Můžete změnit způsob, jakým Váš prohlížeč používá soubory cookies, včetně blokování nebo odstranění souborů z webu. Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče. Pokud tato nastavení nezměníte, souhlasíte s používáním souborů cookies.

Většina prohlížečů nabízí možnost přijímat nebo odmítat všechny soubory cookies, přijímat pouze určité typy nebo informovat při každém pokusu webu o jeho uložení. Můžete také snadno odstranit soubory cookies, které již byly v zařízení uloženy prohlížečem. Nastavení a odstraňování souborů cookies se liší v závislosti na použitém prohlížeči. Podrobné informace o nastavení souborů cookies pro některé prohlížeče:

Více informací o nastavení souborů cookies najdete na webových stránkách www.wszystkoociasteczkach.pl nebo na internetových stránkách evropské platformy www.allaboutcookies.org.

Profilování a sledování v síti

Sledujeme Váši aktivitu na našich webových stránkách a poté využíváme získané informace mezi jiné pro vytváření tzv personalizované reklamy a také za účelem optimalizování webu, aby se zvýšila jeho použitelnost. Za tímto účelem používáme nástroje jako Google AdWords nebo Google Analitics.

Jak výuživáme Google AdWords?

Profilování uživatelských údajů pomocí služby Google AdWords se provádí pomocí následujících nástrojů: Remarketing a funkci podobní příjemci. Oba tyto nástroje nám umožňují nasměrovat reklamu na uživatele, kteří již navštívili naše internetové stránky nebo Uživatelům, kteří se jim podobají, a také připravit pro ně zprávu např. o produktech nebo službách, o které měli zájem při návštěvě naších stránek.

Níže je uveden podrobný popis nástrojů využívajících Google AdWords, jako jsou Remarketing a podobné cílové skupiny.

Jak používáme remarketing nebo podobné cílové skupiny?

Pomocí remarketingových nástrojů sledujeme online aktivitu uživatelů a nasměrujeme na ně personalizovanou reklamu na základě jejich preferencí a poptávky, kterou dříve zveřejnili pro konkrétní službu nebo produkt, které uživatelé na webu vyhledávali. Díky tomu můžeme těmto uživatelům také poskytovat informace, např. o probíhajících akcích nebo speciálních nabídkách na zboží nebo služby, o které se Uživatel dříve zajímal.

Podobní uživatelé jsou ti, kteří nezobrazili internetové stránky, ale jejich obecné vlastnosti jsou podobné těm, kteří stránky prohlíželi. Google na základě činností, které tito uživatelé na webu provádějí, takzvaně podobní, je podle toho kategorizuje podle podobnosti s Uživateli. Uživatelům podobným uživatelům, kteří navštívili internetové stránky, může být společností Google zaslaná naši reklama a to na jeho výslovnou žádost.

Jak externí dodavatele, včetně Google, zobrazují naše reklamy v internetu?

Naše reklamy se zobrazují externími dodavateli, včetně společnosti Google, na internetových, jako jsou například: Google Display Network, což jsou internetové stránky, které umožňují zobrazování reklamních polí s reklamami cílenými prostřednictvím Google AdWords.

Jak externí dodavatele, včetně Google využívají soubory cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatelů na našich webových stránkách?

Na internetových stránkách externího dodavatele reklamního prostoru se koná aukce. O místo v konkrétním poli se uchází několik zadavatelů reklamy, včetně Nás. Při boji o reklamní prostor používáme vlastní seznam našich příjemců, který je založen na souborech „cookies“, které jsme shromáždili.

Jak se mohu odhlásit od souborů cookies?

Uživatelé internetové stránky se mohou odhlásit ze souboru cookie Google pomocí následujícího odkazu, který umožňuje změnit nastavení reklam zobrazovaných společností Google na zařízeních Uživatelů: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Uživatelé internetových stránek se mohou také odhlásit ze souborů cookies externích dodavatelů na stránce Network Advertising Initiative, a to pomocí následujícího odkazu: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

Používáme remarketingové pixely DoubleClick. Uživatel může zrušit
používání souborů cookies DoubleClick prostřednictvím internetové stránky DoubleClick nebo Network Advertising Initiative.

Jak využíváme Google Analitics?

Systém Google Analitics využíváme k sledování aktivity na naších internetových stránkách, k vytváření tržních a statistických analýz a ke zlepšení kvality informací zobrazovaných na internetových stránkách. Navíc pomocí služby System Google Analyticss vytváříme marketingové seznamy na základě konkrétních akcí, které Uživatel na internetové stránce provede.

Nástroj Google Analytics, který používáme, ukládá data po dobu 50 měsíců ode dne jejích shromáždění. Období uchovávání se vztahuje na údaje na úrovni uživatelů a na úrovni událostí spojených s soubory cookies, identifikátory uživatelů (např. User-ID) a identifikátory reklamy (např. soubory cookie DoubleClick,identifikátory, identifikátory zobrazování reklam pro Android a identifikátor Apple pro poskytovatele reklam).

Uživatel sám může vypnout sledování činnosti na webových stránkách Moliera2 pomocí následujícího zařízení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Souhlas s používáním cookies (z hlediska profilování) každý uživatel může vyjádřit kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nebo kliknutím na „X“ na vyskakovacím okně, které se objeví po spuštění webové stránky Moliera2.

Souhlas s profilováním může být kdykoli odvolán - to však neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů prováděných před jeho odvoláním.

Souhlas s profilováním můžete odvolat kliknutím na následující tlačítko: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak využíváme Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing?

Využíváme služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing, pomocí kterých můžeme rozpoznat, zda někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a poté byl přesměrován na naše webové stránky. Neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné informace, které umožňují identifikovat konkrétního uživatele.

Informace získané prostřednictvím Facebook Conversion Pixel se používají k vytváření statistik o účinnosti a využití našich reklamních kampaní na Facebooku, což by mělo být považováno za oprávněné zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebooku se takové cílené reklamy zobrazily. Nemůžeme také identifikovat jednotlivé uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování osobních údajů Facebookem, jakož i o možnodti nastavení ochrany soukromí na Facebooku naleznete v pravidlech pro data na Facebooku.

Jaké jsou důsledky odstoupení od používání souborů cookies pro profilování?

Zrušení používání souborů cookie umožňujících zobrazování reklam přizpůsobených zájmům uživatelů webových stránek, znamená , že Uživatelé nebudou dostávat naše reklamy související s činností Uživatelů na webových stránkách. Jinými slovy, uživatelé, kteří cookies vypnou, nebudou naše reklamy založené na cookies vůbec vidět. Mohou vidět ale jiné reklamy, ale jejich cílení nebude používat soubory cookies.

Jak budou fungovat internetové stránky bez povolení používání cookies?

V případě nesouhlasu Uživatelů s používáním cookies zaměřených na tzv profilování, budou soubory cookies nadále ukládány na zařízeních uživatelů pouze k zajištění řádného fungování internetové stránky (související např. s nastavením preferovaného jazyka, vyplněním nákupních formulářů atd.). Každý uživatel může tato nastavení upravit ve svém internetovém prohlížeči, ale některé části internetové stránky nebudou fungovat správně.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má:

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR), tj. právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů, tj. potvrzení, zda se zpracovávají osobní údaje dotyčné osoby. Pokud údaje o osobě jsou zpracovávány, je ta osoba oprávněna k nim přistupovat, získat jejich kopie a získat následující informace: o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, informací o příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o době uchovávání údajů nebo kritériích pro jejích určení, o právech osoby souvisejících se zpracováním jejích osobních údajů, o možnosti podat stížnost dozorčímu orgánu, o zdroji získávání osobních údajů, pokud nebylo získáno přímo od subjektu údajů, a o profilování a automatizovaném zpracování rozhodnutí;
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR), tj. pokud se osoba dozví, že její osobní údaje zpracovávané správcem jsou nesprávné, zastaralé nebo neúplné, má právo požadovat, aby byly bezodkladně opraveny nebo doplněny;
 • Právo na vymazání údajů (čl. 17 GDPR), tj. může požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud však osoba souhlasila se zpracováním osobních údajů, žádost o odstranění má stejný účinek jako odvolání souhlasu;
 • Právo omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR), tj. požadovat zastavení jejich zpracování, s výjimkou jejich uchovávání, v situacích, kdy:

a. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů;

b. subjekt údajů zpochybňuje zákonnost zpracování osobních údajů Správcem; 

c. Správce již tyto údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů potřebuje, aby určil, uplatňoval nebo bránil své nároky;

d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a námitka byla uznána Správcem;

 • Právo přenášet údaje (čl. 20 GDPR), což znamená právo získat osobní údaje zpřístupněné Správcem osobních údajů v strukturované formě, běžně používané, čitelné určitým zařízením, aby mohly být přenesené přímo jinému subjektu, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), což znamená právo subjektu údajů vznést námitku proti použití jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu produktů a služeb, jakož i pro jiné marketingové činnosti prováděné Správcem prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy). Tato námitka nevede k vymazání údajů, ale pouze k zastavení jejich používání Správcem pro marketingové účely.
 • Právo na odvolání souhlasu, což znamená, že v případech, kdy ke zpracování údajů dochází na základě uděleného souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli odvolat souhlas udělený pro konkrétní účely zpracování. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedené do chvíle odvolání souhlasu;
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou údaje zpracovávány nelegálně, má právo podat stížnost příslušnému dozorčího orgánu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

[email protected]

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Ustanovení zásad ochrany osobních údajů mohou být změněna nebo aktualizována, proto doporučujeme pravidelné sledování změn. Informace o všech změnách nebo dodatcích vám sdělíme na internetových stránkách a v případě podstatných změn Vám také můžeme zaslat oznámení na uvedenou Vámi e-mailovou adresu.

 

Poslední změna: 5. listopadu 2019.