Vyhledávání
Hledání Ukryj wyszukiwarkę

PRAVIDLA SLUŽBY NEWSLETTER

 

 

1.    OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1.    Tento dokument definuje zásady: (1) poskytování Služby Newsletter Poskytovatelem služeb, (2) zpracovávaní osobních údajů fyzických osob využívajících Službu Newsletter; (3) poskytování dodatečných propagačních výhod souvisejících s přihlášením k odběru Newsletteru
1.2.    Pojmy použité v těchto Pravidlech znamenají:

 

 

Č..

Termín

Definice:

1.

Poskytovatel služeb

 

Moliera2 S.A. (dále jen „Moliera2“) se sídlem ve Varšavě na ul. Krucza 16/22, 00-526 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů vedeného soudního soudu pro vedené soudem pro soudní soud rejstříku, pod číslem KRS 0000354814, NIP: 5222909794, REGON: 141718320, základní kapitál  38 131 603,60 PLN;

e-mailová adresa: [email protected]

2.

Pravidla

Tato pravidla stanoví pravidla pro poskytování služby Newsletter.

3.

Servis

Souhrn webových stránek obsahujících interaktivní mechanismy (aplikace), propojené pomocí webových odkazů do jedeného celku dostupného na adrese www.moliera2.cz;

4.

Salón

Jakýkoli stacionární prodejní salon patřící Poskytovateli služeb, zejména označený značkou MOLIERA 2. Seznam salonů je k dispozici na internetových stránkách v sekci "Naše prodejny";

5.

Uživatel

fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity;

6.

Příjemce služby

Uživatel, který službu používá;

 

Služba, Služba Newsletter, Newsletter

služba poskytovaná Poskytovatelem elektronicky, spočívající v pravidelném zasílání obchodních informací Poskytovatelem, zejména informací o propagačních akcích, novinkách, nabídkách a činnostech Poskytovatele služeb - na e-mailovou adresu poskytnutou příjemcem služby, Newsletter je službou poskytovanou elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronicky;

7.

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) \ t ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník UE.L č. 119)

 

1.3.    Všechna slova napsaná velkým písmenem mají také definice stanovené v souladu s pravidly internetového obchodu www.moliera2.cz, pokud okolnosti, za kterých byly tyto předpisy použity, pokud okolnosti, za kterých byly použity, nebo tyto podmínky nediktují jiný význam těchto termínů.


2.    TECHNICKÉ PODMÍNKY


2.1.    Technické požadavky nezbytné pro používáni služby Newsletter (1) počítač nebo jiné zařízení s přístupem k internetu; (2) aktivní e-mailové účty s přístupem; (3) doporučujeme nainstalování aktuální verze prohlížeče např. Firefox, Chrome, Internet Explorer nebo jiný software s podobnými parametry a funkcemi.


3.    UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


3.1.    Poskytování služby vyžaduje, aby příjemce služby objednávat Službu. Zadání objednávky na Službu se provádí vyplněním formuláře uvedeného v Servisu nebo jiným způsobem zpřístupněného Poskytovatelem, zejména papírovou formou dostupnou v salónu. 
3.2.    Používání Služby Newsletter následuje po provedení následujících kroků uživatelem (1) zadáním e-mailové adresy, na kterou mají být zasílány edice Newsletteru (2), vyjádření vůli obdržování Newsletteru v souladu s Pravidly (např. kliknutím tlačítka „PŘIHLÁSIT SE“) a/nebo přijetím Pravidel Newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka (3) kliknutím odkazu potvrzujícího objednávku Newsletteru umístěnou v e-mailu odeslaném Poskytovatelem.
3.3.    Zadaní ve formuláři, během registrace, e-mailové adresy Uživatele je nezbytné k poskytování služeb Newsletteru. Poskytnutí dalších osobních údajů ve formuláři není nutné a je v rámci uvážení Uživatele a jejich zpracování závisí na souhlasu Uživatele. Tyto údaje slouží k určení profilu Uživatele a umožňují přizpůsobení obsahu Newsletteru jeho potřebám.
3.4.    Služba Newsletter je poskytována bezplatně po neomezenou dobu. Smlouvu o poskytování Služby může kterákoli ze stran kdykoli ukončit. 
3.5.    Aby ukončit smlouvu je nutné zaslat prohlášení na korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu druhé strany. Jednostranné odstoupení podané v souladu s bodem 5.5. je také formou správně podaného prohlášení.


4.    OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEWSLETTERU, PRÁVA A POVINNOSTI


4.1.    Každý Uživatel je povinen se seznámit s obsahem Newsletteru před jeho objednáním. 
4.2.    Příjemce služby je povinen dodržovat podmínky Pravidel od okamžiku, kdy službu začne používat. 
4.3.    Příjemce služby nesmí službu používat Službu způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy nebo s Pravidly, zejména je Příjemci služby zakázáno poskytovat protiprávní obsah. Příjemce služby nese odpovědnost za přesnost a včasnost údajů poskytnutých Poskytovateli služeb (např. e-mailovou adresu).
4.4.    Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu a zasílat Newsletter na e-mailovou adresu Příjemce služby uvedenou při objednávání Služby. 
4.5.    Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu, se odhlásit z této služby (odstoupení od newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím e-mailu nebo formuláře přiloženého k e-mailu obsahujícím vydání Newsletteru. 
4.6.    Příjemce služby může kdykoliv upravit data a parametry poskytnuté v rámci výběru možnosti Newsletter úpravou daných údajů (v rámci úpravy údajů Účtu v Servisu nebo zasláním e-mailu Poskytovateli služeb).
4.7.    Četnost odesílaní Newsletteru a jeho obsah určuje Poskytovatel služeb. 
4.8.    Obsah obsažený v edicích Newsletteru má reklamní a propagační účel, obsahuje obchodní informace od Poskytovatele služeb a týká se produktů a služeb Poskytovatele nebo jiných subjektů, jejichž Sortiment je prodáván na stránkách Servisu. Předmětem vydání Newsletteru mohou být zejména informace o propagačních akcích, soutěžích, výprodejích a nových produktech dostupných v Servisu, jakož i informace o aktivitách a nabídkách Salonů a Poskytovatele.


5.    DODATEČNÉ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZA PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU


5.1.    Poskytovatel služeb poskytuje nově přihlášeným Příjemcům služeb jednorázovou propagační akce, dále jen "SLEVA 10% ZA PŘIHLAŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU" nebo "Propagační akce".
5.2.    Sleva za přihlášení k odběru newsletteru se nevztahuje na zlevněné produkty.

5.3.    Sleva platí pokud celková hodnota košíku přesahuje 600 CZK.
5.4.    Propagační akce platí až do odvolání.
5.5.    Akce je určena pro každou osobu, která je anebo chce být zákazníkem internetového obchodu Pořadatele, dostupného na adrese www.moliera2.cz. ("Obchod") a je spotřebitelem v souladu s občanským zákoníkem a splní podmínky Propagační akce.
5.6.    Propagační akce se mohou zúčastnit pouze dospělí (starší 18 let), kteří jsou občany jakékoli země Evropské unie, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele.
5.7.    Podmínkou účasti v akci je splnění následujících kroků:
5.7.1.    přihlášeni k odběru Newsletteru Pořadatele zadním e-mailové adresy na internetových stránkách www.Moliera2.cz a zvolením možnosti "Přihlásit se" (rozhoduje okamžik registrace tele-informačním systémem Servisu),
5.8.    Po provedení činností uvedených v bodě 5.6.1. Uživatel obdrží na e-mailovou adresu individuální slevový kód s 10
% slevou, který bude k použit při nákupu v Obchodě. V případě nákupu několika výrobků v internetovém obchodě za podmínek popsaných v předchozí větě, platí propagační kód celém na všechny produkty.
5.9.     Propagační kód se nevztahuje na produkty Moliera 2 a Přátele - označené modrou hvězdičkou.
5.10.    Slevový kód je jednorázový a nemůže být vyměněn za peněžní ekvivalent
5.11.    Slevový kód platí po dobu 2 měsíců od jeho obdržení.
5.12.     V případě odstoupení od smlouvy je zákazníkovi vrácena cena sortimentu včetně slevy poskytnuté na zakoupený produkt.
5.13.     Slevový kód nelze kombinovat z ostatními propagačními akcemi nabízenými v Servisu www.moliera2.cz jako "Sleva 500 Kč", "Valentino 1000 Kč" nebo se slevami vyplývajícími z Věrnostní Karty.
5.14.    Poskytovatel služeb je současně fundátorem výhod poskytovaných v rámci akci.


6.    REKLAMACE


6.1.    Příjemci služeb mají právo oznámit Poskytovateli služeb stížnosti na Službu, včetně Promoční akce, do 14 dnů ode dne vzniku události, která stížnost odůvodňuje.     
6.2.    Doporučuje se, aby reklamace obsahovala zejména: popis a důvod reklamace spolu s žádosti tykající se reklamace, e-mailovou adresou poskytnutou při přihlášení se k službě Newsletteru a e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu, na kterou má být zaslána odpověď na stížnost, pokud si Uživatel přeje obdržet odpověď na stížnost prostřednictvím pošty nebo e-mailové adresy, která se liší od e-mailové adresy uvedené při přihlášení ke službě Newsletter, a také preferovaný způsob informování uživatele o způsobu posuzování reklamace. Výše uvedený obsah týkající se reklamace je pouze příkladem, který Uživatel nemusí použít a nemá vliv na účinnost podané reklamace. V případě nutností doplnění jakýchkoliv informaci k podané reklamaci, Poskytovatel služeb požádá Příjemce o jejích doplnění.
6.3.    Reklamace musí být posouzená do 14 kalendářních dnů ode dne její obdržení, včetně odeslání odpovědi na reklamace. Poskytovatel služeb bude při posuzování reklamace používat ustanovení těchto Pravidel. Příjemce služby bude informován o rozhodnutí Poskytovatelem služby v souladu s údaji uvedenými v reklamaci. 
6.4.    Rozhodnutí Poskytovatele o reklamaci je závazné a konečné. Bez ohledu na postup při podávání stížnosti má Příjemce služby právo podat žalobu u soudu.


7.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1.    Správcem osobních údajů příjemců je Moliera2 S.A. (dále jen „Moliera2“) se sídlem ve Varšavě na ul. Krucza 16/22, 00-526 Varšava, e-mailová adresa: [email protected].
7.2.    Správce osobních údajů za účelem řádné ochrany osobních údajů jmenoval Inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected];; 
7.3.    Správce zpracovává osobní údaje: 
7.3.1.    za účelem plnění smlouvy o poskytování Služby mezi Správcem a Příjemcem dle čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 bod b) GDPR v souvislosti s čl. 18 1 zákona o poskytování služeb elektronicky v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy - do vypršení smlouvy, 
- s výhradou, že tyto údaje mohou být zpracovány i po vypršení této smlouvy, ale pouze v případě, že to povolují platné zákony, např.
7.3.2.    za účelem posuzování nároků (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - až do doby promlčení pohledávek,
7.3.3.    za účelem provádění přímého marketingu (včetně analýzy a profilování údajů pro marketingové účely) produktů a služeb Správce podle čl. 6 odst. odst. 1 písm. f) RODO (odůvodněný zájem správce) až do doby, kdy Příjemce služby vznese námitku.
7.4.    Správce zpracovává osobní údaje Příjemce služby nezbytné k vytvoření, formování obsahu, změně nebo ukončení smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem služeb. V případě, že Poskytovatel služby obdrží informace o využívání Služby Příjemcem služeb způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo Pravidly, může Poskytovatel služby zpracovat osobní údaje Příjemce Služby v rozsahu nezbytném k určení odpovědnosti Příjemce Služby.
7.5.    Poskytovatel služeb může mimo jiné zpracovávat následující osobní údaje: 1) příjmení a jméno, 2) adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa, 3) e-mailová adresa, avšak k poskytovaní Služby je nutná e-mailová adresa. Poskytnutí dalších osobních údajů ve formuláři není nutné a je v rámci uvážení Uživatele a jejich zpracování závisí na souhlasu Uživatele. Tyto údaje slouží k určení profilu Uživatele a umožňují přizpůsobení obsahu Newsletteru jeho preferencím. Pokud Uživatel požádá o přizpůsobení obsahu Newsletteru preferencím nebo parametrům poskytovaným Uživatelem (např. pohlaví, preferované značky, velikosti apod.), uvedení těchto preferenci nebo parametrů je nutné k přizpůsobení obsah Newsletteru rozsahu požadavku.
7.6.    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů označených jako nezbytné pro poskytování služby znemožní Poskytovateli poskytování služeb v plném rozsahu (pokud není uvedená e-mailová adresa) nebo v rozsahu, v jakém uživatel neposkytl data (Pokud Žádné předvolby a parametry) nebo v rozsahu, ve kterém Uživatel údaje neposkytl (pokud nejsou specifikovány žádné preference nebo parametry). 
7.7.    Poskytovatel služeb může také zpracovávat následující údaje, které charakterizují způsob používáni služby Příjemcem (provozní data): 1) identifikační označení vydaná na základě údajů uvedených v bodě. 7.5., 2) označení označující ukončení telekomunikační sítě nebo informační systém používaný příjemcem služby, 3) informace o začátku, ukončení a rozsahu každého použití služby, 4) informace o využívání služby Příjemcem služby. 
7.8.    Poskytovatel služby jako správce údajů dbá o zabezpečení osobních údajů poskytnutých Příjemci služby. Tyto údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Poskytovatel služeb může podle čl. 31 zákona o ochraně osobních údajů svěřit zpracování osobních údajů Příjemců služeb jiným subjektům. Příjemci osobních údajů budou: externí subjekty poskytující a podporující IT systémy správce, poskytující služby související s každodenními činnostmi správce - v souladu s příslušnými smlouvami, které svěřují zpracování osobních údajů a zajišťují využívání výše uvedených informací. subjektům s odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními k zajištění ochrany údajů. 
7.9.    Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány v rozsahu vyplývajícím z ustanovení zákona, má právo na přístup ke svým údajům a jejích opravu, vymazání, omezení zpracování a právo vznést námitky proti zpracování údajů. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu (Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ulice Stawki 2, 00-193 Varšava).
7.10.    Údaje Uživatelů mohou být zpracovávána automatizovaně a mohou být profilované.


8.    ZMĚNY PRAVIDEL


8.1.    Poskytovatel služby je oprávněn zavést změny těchto Pravidel, a tak je povinen oznámit příjemcům služeb změny předpisů před vstupem těchto změn v platnost.
8.2.    Výše uvedené oznámení může být zaslané ve formě e-mailové zprávy. 
8.3.    Změny nařízení vstupují v platnost dnem určeným Poskytovatelem služeb. 
8.4.    Příjemce služby může ukončit smlouvu o poskytování služby v souvislosti se změnami Pravidel do 7 kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení uvedeného výše. Pokud Příjemce služby neodstoupí od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, zmámená to přijetí všech změn Pravidel. 


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1. Pravidla jsou Příjemcům služby zpřístupněna bezplatně na stránkách Servisu ve formě, která umožňuje získat, reprodukovat a uložit obsah těchto Pravidel prostřednictvím IT systému, který používá Příjemce služby. Uložení, zabezpečení a zpřístupnění obsahu smlouvy týkající se služby Newsletter se uskutečňuje například zasláním Příjemci služby na zadanou e-mailovou adresu obsahu uzavřené smlouvy.
9.2.     Veškeré dotazy nebo prohlášení předložené Poskytovateli služeb v elektronické podobě by měly být adresovány na následující adresu [email protected]
9.3     Tato Pravidla jsou účinné od 13. května 2019.