Wyszukaj
' . Yii::t('views', 'Wyszukaj') ?>

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE

„KLUB600”

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla (dále jen "Pravidla") stanoví podmínky propagační akce (dále jen "Akce") pod názvem „KLUB100”.

2. Pořadatelem propagační akce je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000797819, vedeným Okresním soudem pro statutární město Varšava ve Varšavě, XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, DIČ: 5252794723, základní kapitál 5 000,00 PLN (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel je zároveň fundátorem výhod poskytovaných v rámci akce.

3. Akce se koná v obchodech Moliera 2 | Warszawa, salon Moliera 2 Plac Trzech Krzyży | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Moliera 2 | Katowice Altus, Moliera2.com | Sopot, Moliera2.com | Zakopane a v internetovém obchodě moliera2.com, moliera2.cz (dále jen souhrnně ”Obchody” nebo „Obchod”). Propagační akce se koná na území České republiky s přihlédnutím na mezinárodní pokrytí internetu.

4. Akce začíná dne 28. září 2020 od 00:01 a trvá do 4. října 2020 23:59 ("Doba trvání Akce"). 

5. Účelem akce je propagace Obchodů.

 

PRAVIDLA AKCE

1. Akce je určena pro držitele karty Klubu Výhod, kteří v Době Trvání Akce jednorázově nakoupí (na jedné účtence) za minimální částku 3000 kč v jednom z Obchodů a splní ostatní podmínky Pravidel. Pravidla pro přihlášení ke kartě Klubu Výhod jsou uvedena v Pravidlech dostupných na: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-vip.html s výhradou, že podle těchto Pravidel je vyloučena povinnost nakoupit za částku nejméně 3000 CZK pro možnost vstupu do Klubu Výhod Moliera 2. Účastníkem Akce se stává osoba, která splňuje výše uvedená kritéria (dále jen Účastník).

2. Účast v propagační akci je dobrovolná.

3. Produkty, kterých nákup se vztahuje na akce, jsou všechny položky dostupné k prodeji v Obchodech.

4. V rámci Akce účastník, který splňuje požadavky popsané v bodě 2. 1 Pravidel, který při jednorázovém nákupu (na jedné účtence) produktů za minimální částku 3000 CZK během Trvání Akce získá dodatečnou slevu ve výši 600 CZK.

5. Zákazník je také oprávněn využít slevu vyplývající z Karty Klubu Výhod Moliera 2, v takovém případě se nejprve vypočítá sleva vyplývající z Karty Klubu Výhod Moliera 2 a teprve potom, za předpokladu, že hodnota nákupů přesahuje 3000 CZK, je účtována sleva ve výši 600 CZK.

6. Účastník Akce může akci využít mnohokrát, s podmínkou, že pokaždé musí splnit všechny podmínky Akce.

7. Náklady na dopravu a dárkové balení se nezapočítávají do limitu částky způsobilé pro propagační akci.

8. Pokud zákazník využije zákonné právo odstoupení od kupní smlouvy v souladu s předpisy, vrácená bude částka, která byla uhrazená včetně slevy a dalších propagačních akcií.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všechny osoby mají právo podat Pořadateli stížnost ohledně jejich účasti v Akci.

2. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem.

3. Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, které se stížnosti týká, jakož i podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnosti ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected]

4. Vyřizovaní stížnosti trvá 14 kalendářních dnů ode dne její doručení, včetně odeslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti se bude řídit ustanoveními Pravidel. Rozhodnutí Pořadatele bude účastníkovi oznámeno písemně na adresu uvedenou v stížnosti, pokud si účastník nezvolí jiný způsob komunikace.

5. Rozhodnutí Pořadatele o stížnosti jsou závazné a konečné. Bez ohledu na reklamační řízení má účastník právo na uplatnění nároku u soudu.

6. Účastník, který je spotřebitelem může také využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a odškodnění. Podrobné informace tykající se možnosti využiti Zákazníkem, který je spotřebitelem mimosoudních způsobů řešení reklamace a zjednávání nápravy a zásady přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Kromě toho může spotřebitel podat stížnost prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/odr. Účelem platformy ODR je mimosoudní řešení sporů vzniklých mezi spotřebiteli a podnikateli v souvislosti na obchodní transakce.

7. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníka, který stížnost podává, pouze v souvislosti se stížností týkající se reklamačního řízení. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínkou pro zúčastnění se Akce je seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek a souhlas s jejích obsahem. Přistoupením účastníka k Akci se považuje, že účastník souhlasí s jeho obsahem.

2. V záležitostech neupravených v Pravidlech se používá platná ustanovení polského práva Pokud kogentní ustanovení práva jiným způsobem upravují práva Účastníka nebo povinnosti Pořadatele - jsou používány namísto ustanovení Pravidel.

3. V souvislosti s pojmy psanými velkým písmenem, které nejsou definovány v Pravidlech, platí Pravidla Internetového Obchodu Moliera2.cz

4. Tato pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Obchodů, stejně jako v kamenných Obchodech.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%