Wyszukaj

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE "DOPRAVA ZDARMA"

 

1.    Obecná ustanovení


1.1.    Tyto pravidla („Pravidla”) stanoví podmínky propagační akce („Akce”) vedené pod názvem „DOPRAVA ZDARMA”.
1.2.    Pořadatelem akce je společnost IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě na ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsaná do obchodního rejstříku KRS pod číslem 0000709586, vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII oddělení hospodářské v soudním rejstříku, NIP: 5252663777, základní kapitál 10.000,00 PLN (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel je současně fundátorem výhod poskytovaných v rámci akci.
1.3.    Akce se koná na území České republiky.
1.4.    Propagační akce začíná dne 10. dubna 2019 roku a trvá do konce tohoto dne. Výše zmíněné období (dále jen „Doba trvání Akce”), je doba, během které je možné se zúčastnit Akce.
1.5.     Účelem akce je propagace značky a internetového obchodu Moliera 2. 


2.    Pravidla Akce


2.1.    Akce je určena pro každou osobu, která je anebo chce být zákazníkem internetového obchodu Pořadatele, dostupného na adrese www.moliera2.cz ("Obchod“) a je spotřebitelem v souladu s občanským zákoníkem a splní podmínky Pravidel.
2.2.    Aby se zúčastnit Akce je nutno nakoupit v Obchodě jakýkoliv výrobek/výrobky s nabídky obchodu (dále jen "Objednávka")   
2.3.    Propagační akce spočívá v poskytnutí každému účastníkovi, který během doby konaní Akce objedná si zboží (jak je definováno v bodě 2.2 výše) právo na dopravu zdarma výrobků zakoupených v rámci této Objednávky. Doprava zdarma zahrnuje odeslání výrobků v rámci zvoleného účastníkem způsobu dodávky (ze způsobů nabízených obchodem) na uvedenou účastníkem adresu na území České republiky.
2.4.    Propagační akce nevztahuje se na dopravu mimo území České republiky
2.5.    Výrobky, jejichž nákup splňuje podmínky propagační akci, jsou všechny výrobky dostupné k prodeji v Obchodě.
2.6.    Objednávku lze umístit pouze Online.
2.7.    Akce lze kombinovat s jinými propagačními akcemi, slevovými kódy nebo slevami poskytnutými Pořadatelem zejména když vyplývají s věrnostní karty (tehdy platí taky Pravidla Věrnostní Karty) nebo když funkce obchodu umožňují takovou kombinaci. 
2.8.    Propagační akce lze se zúčastnit vícekrát.
2.9.    Účastník nemá nárok na výměnu nebo vrácení výhody ve formě bezplatného dodání, včetně výměny za jeho peněžní hodnotu. 


3.    Reklamační řízení


3.1.    Každá osoba má právo podat Pořadateli stížnost týkající se její účasti na propagační akci. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem. 
3.2.    Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, na kterou se nárok vztahuje, a taky podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnost ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected]
3.3.    Posuzování reklamace trvá 14 kalendářních dní od dne obdržení, včetně zaslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti použije ustanovení Pravidel. O rozhodnutí Pořadatele bude účastník informován písemné na adresu účastníka uvedené v stížností.
3.4.    Rozhodnutí Pořadatele ohledně reklamace je závazné a konečné. Bez ohledu na postup při podávání stížnosti má účastník právo podat žalobu u soudu.


4.    Závěrečná ustanovení


4.1.    Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí obecně platná ustanovení českého práva. Pokud závazné právní předpisy odlišně řídí práva účastníka nebo povinnosti Pořadatele – platí místo ustanovení těchto Pravidel. 
4.2.    Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách www.Moliera2.cz.
 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%