Vyhledávání
Hledání Ukryj wyszukiwarkę

Pravidla akce „EXTRA500” 

  

§ 1 POŘADATEL

 1. Tato pravidla definují podmínky propagační akce  "EXTRA500" (dale jen „Akce”). 
 1. Akce se koná v souladu se zásadami stanovenými těmito Pravidly (dále jen "Pravidla"), která jsou dostupná on-line na internetových stránkách www.Moliera2.cz. 
 1. Pořadatelem akce je  IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, na ul..Moliera 2, 00 – 076 Varšava,zapsána do rejstříku podnikatelů vedeným okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšavě XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000709586, NIP: 5252663777, REGON: 364788859 (dale jen „Pořadatel”). 

§ 2 DOBA TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE

         Propagační akce se koná dne 23.01.2019 roku, od 00:01 hodin do 23:59 

§ 3 ZÁSADY AKCE

 1. Při nákupu v internetovým obchodě www.moliera2.cz za celkovou částku vyšší než 3000 Kč obdrží Zákazník slevu ve výši 500 Kč. Podmínkou pro obdržení slevy je zadání kódu "EXTRA500" do košíku při objednávce.. 
 2. Pokud zákazník využívá zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy, v souladu se zvláštními předpisy, bude vrácená částka, kterou Zákazník zaplatil za objednávku. 
 3. Propagační akce nelze kombinovat s jinými slevovými kódy v internetovým obchodě www.moliera2.cz.  
 4. Zákazník může využit akce mnohokrát. Podmínkou je zadat další objednávku a zadat kód "EXTRA500" znovu do košíku při objednávce. 

§ 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla by měly byt interpretované a uplatňované v souladu s platným polským právem. 

 1. Účast v propagační akci je souhlasem s těmito pravidly. 
 2. Pravidla byly zveřejněna dne 22.01.2019 roku. 
 3. Všechny informace tykající se Akci, Účastnici mohou získat kontaktováním Pořadatele na e-mailové adrese [email protected]

 

 

 

 

Pravidla akce „PRVNÍ NÁKUPY“

 

 1. Pořadatelem akce "PRVNÍ NÁKUPY" (v další části zvané "Akci") je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, ul. Moliera 2, 00 – 076 Varšava, zapsaná do národního soudního rejstříku – Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu XII, oddělení hospodářské v soudním rejstříku číslem KRS: 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859 (v další částí zvaná  "Pořadatelem").
 2. Akce se koná v souladu se zásadami stanovenými těmito Pravidly (v další části zvané "Pravidla"), které jsou dostupné on-line na internetových stránkách www.Moliera2.cz.

 I. Podmínky akce

 1. Před zúčastněním se akce je Účastník povinen seznámit se s těmito Pravidly a souhlasit s nimi.
 2. Akce trvá od 1 do 30 listopadu 2018 roku.
 3. V připadě nákupu více produktů v internetovým obchodě, se akční kod týka dohromady všech produktů. Jednotková cena zakupeného sortimentu bude proporčně snižená v souladu se slevou zajištěnou akčním kódem.
 4. Slevový kód je jednorázový a není možné ho vyměnit na jeho peněžní hodnotu.
 5. V případě odstoupení od smlouvy, je zákazníkovi vrácena cena sortimentu zahrnující přiznanou slevu.
 6. Slevový kód nelze kombinovat s jinými akcemi dostupnými v internetovém obchodě www.moliera2.cz jako.: "NEWSLETTER ZA 500 Kč"

II. Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla byly zveřejněna dne 01 listopadu 2018 roku.
 2. Všechny informace tykájíci se Akci, Učastnici mohou získat kontaktováním Pořadatele na e-mailové adrese [email protected] anebo telefonický na čísle + 420550055890 Odpovědi budou poskytavané do 7 pracovních dnů od dne obdržení zprávy.

 

 

 

 

Pravidla akce "NEWSLETTER ZA 500 Kč"

 

 1. Organizátorem akce "NEWSLETTER ZA 500 Kč" (v další části zvané "Akcí") je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, ul. Moliera 2, 00 – 076 Varšava, zapsaná do národního soudního rejstříku – Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu XII, oddělení hospodářské v soudním rejstříku číslem KRS: 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859 (v další částí zvaná  "Organizátorem").
 2. Akce se koná v souladu se zásadami stanovenými těmito Pravidly (v další části zvané "Pravidla"), která jsou dostupná on-line na internetových stránkách www.Moliera2.cz.

I. Zásady akce

 1. Před využitím Akce je účastník povinen seznámit se s těmito Pravidly a souhlasit s nimi.
 2. Akce trvá od 28 09 2018 do odvolání.
 3. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby plnoleté (18 let a starší), s občanstvím Evropské unie, kromě zaměstnanců Organizátora.
 4. Podmínkou účasti v Akci je splnění následujících podmínek:
 1. přihlášení Účastníka do Newsletteru Organizátora, uvedením e-mailové adresy na webové stránce www.Moliera2.cz a zvolením volby "Přihlásit se"
 2. provést nákup v internetovém obchodě Moliera2.cz za minimální částku 7.500,00 Kč.
 1. Po uskutečnění činností uvedených výše v  bodě 6. a), obdrží účastník akce na uvedený e-mail individuální slevový kód v hodnotě 500,00 Kč, k nákupu v internetovém obchodě Moliera2.cz za minimální částku 7.500,00 Kč. V případě nákupu více výrobků v internetovém obchodě za podmínek zmíněných v předchozí větě, se slevový kód týká dohromady všech výrobků. Jednotková cena kupovaného zboží bude úměrně snížena v hodnotě slevy uvedené na slevovém kódu.
 2. Slevový kód je jednorázový a není možné ho vyměnit na jeho peněžní hodnotu.
 3. Účastník může využít slevový kód do dvou měsíců od jeho obdržení.
 4. V případě odstoupení od smlouvy, je zákazníkovi vrácena cena sortimentu zahrnující přiznanou slevu.
 5. Slevový kód nelze kombinovat s jinými slevami dostupnými v internetovém obchodě www.moliera2.cz.

 

II. Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla musí být interpretovány v souladu s platnými českými zákony.
 2. Pravidla byla zveřejněna 28.09. 2018 roku.
 3. Všechny informace týkající se akce mohou účastníci získat kontaktováním organizátora na e-mailové adrese [email protected] a telefonicky na čísle + 420 550 055 890.  Odpovědi budou dostupné nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení zprávy Organizátorem.