Wyszukaj
' . Yii::t('views', 'Wyszukaj') ?>

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE

„POLO20”

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla (dále jen "Pravidla") stanoví podmínky propagační akce (dále jen „Akce") vedené pod názvem "POLO20"

2. Pořadatelem propagační akce je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000797819, vedeným Okresním soudem pro statutární město Varšava ve Varšavě, XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, DIČ: 5252794723, základní kapitál 5 000,00 PLN (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel je zároveň fundátorem výhod poskytovaných v rámci akce.

3. Akce probíhá v internetových obchodech: moliera2.com, moliera2.cz a https://www.plactrzechkrzyzy.com, (dále souhrnně "Obchody" nebo jednotlivě "Obchod")). Propagační akce se koná na území České republiky s přihlédnutím na mezinárodní pokrytí internetu.

4. Akce začíná 19.10.2020 od 00:01 a trvá do 25.10.2020 23:59("Doba trvání Akce").  

5. Účelem akce je propagace Obchodů.

 

PRAVIDLA AKCE 

1. Propagační akce se vztahuje na všechny nezlevněné oblečení nabízené v Obchodech označených jako „Klasický model“ nebo „Novinka“ značky POLO RALPH LAUREN. Produkty, na které se vztahuje Propagační akce na základě předchozí věty dále budou zvané "Propagačními Produkty".

2. Při nákupu Propagačních Produktů v obchodech může zákazník obchodu získat slevu ve výši 20% na všechny Propagační Produkty. Podmínkou pro získání slevy je zadaní v nákupním košíku při zadávání objednávky kódu "POLO20".

3. Akce se můžete zúčastnit vícekrát. Podmínkou je vytvoření další objednávky na Propagačních produkty, splnění všech podmínek účasti v Propagační akci a zadaní zase v nákupním košíku kódu „POLO20“ při tvoření objednávky.

4. Pokud zákazník využije zákonné právo odstoupení od kupní smlouvy v souladu s předpisy, vrácená zákazníkovi bude částka, která byla uhrazená včetně slevy a dalších výhod.

5. Účast v propagační akci je dobrovolná.

6. Slevový kód nelze vyměnit za hotovost nebo hotovostní ekvivalent.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všechny osoby mají právo podat Pořadateli stížnost ohledně jejich účasti v Akci.

2. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem.

3. Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, které se stížnosti týká, jakož i podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnosti ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected]

4. Vyřizovaní stížnosti trvá 14 kalendářních dnů ode dne její doručení, včetně odeslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti se bude řídit ustanoveními Pravidel. Rozhodnutí Pořadatele bude účastníkovi oznámeno písemně na adresu uvedenou v stížnosti, pokud si účastník nezvolí jiný způsob komunikace.

5. Rozhodnutí Pořadatele o stížnosti jsou závazné a konečné. Bez ohledu na reklamační řízení má účastník právo na uplatnění nároku u soudu.

6. Účastník, který je spotřebitelem může také využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a odškodnění. Podrobné informace tykající se možnosti využiti Zákazníkem, který je spotřebitelem mimosoudních způsobů řešení reklamace a zjednávání nápravy a zásady přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Kromě toho může spotřebitel podat stížnost prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/odr. Účelem platformy ODR je mimosoudní řešení sporů vzniklých mezi spotřebiteli a podnikateli v souvislosti na obchodní transakce.

7. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníka, který stížnost podává, pouze v souvislosti se stížností týkající se reklamačního řízení. Informační doložka o zpracování údajů osob, které předložily stížnosti je přílohou 1 k Pravidlům.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínkou pro zúčastnění se Akce je seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek a souhlas s jejích obsahem. Přistoupením účastníka k Akci (zadním kódu „POLO20“) se považuje, že účastník souhlasí s obsahem.

2. V záležitostech neupravených v Pravidlech se používá platná ustanovení polského práva Pokud kogentní ustanovení práva jiným způsobem upravují práva a účastníka povinnosti Pořadatele - jsou používány namísto ustanovení Pravidel.

3. Tato pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Obchodu.

4. Pravidla byla zveřejněna dne 19.10.2020.

 

 

 

Informační doložka

Informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů (dále jen: Správce) je: IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o. o. Varšava. Správce lze kontaktovat písemně pomocí tradiční pošty na následující adresu: ul. Moliera 2, 00-076 Varšava nebo e-mailem: [email protected] Správce jmenoval inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze písemně kontaktovat tradiční poštou na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava nebo e-mailem: [email protected] V jakém obsahu zpracováváme Vaše osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, adresa bydliště, e-mailová adresa. Budou zpracovány za účelem posouzení vaší stížnosti Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm.. f Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na: - žádost správce o přístup k Vašim osobním údajům, - žádost správce o opravu Vašich osobních údajů, - žádost správce o vymazání Vašich osobních údajů, - žádost správce o omezení zpracování Vašich osobních údajů, - vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, - přenos Vašich osobních údajů, - podat stížnost u dozorčího organu. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil veškeré prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem v souladu se všemi platnými předpisy. Máte-li jakékoli dotazy nebo nesouhlas se zpracováním Vašich údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese: [email protected] nebo poštou na adresu: ul. Moliera 2, 00-076 Varšava. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%