Wyszukaj

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE

„Akce kosmetika Balmain”

 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla (dále jen "Pravidla") stanoví podmínky propagační akce (dále jen "Akce") vedené pod názvem „Akce kosmetika Balmain”.

2. Pořadatelem propagační akce je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000797819, vedeným Okresním soudem pro statutární město Varšava ve Varšavě, XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, DIČ: 5252794723, základní kapitál 5 000,00 PLN (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel je zároveň fundátorem výhod poskytovaných v rámci akce.

3. Propagační akce se koná v salonech: salón Moliera 2 | Varšava, salon Plac Trzech Krzyży 3/4 | Varšava, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Moliera 2 | Katowice Altus a v internetových obchodech moliera2.com moliera2.cz (dále jen "Obchody" nebo "Obchod"). Propagační akce se koná na území České republiky s přihlédnutím na mezinárodní pokrytí internetu.

4. Akce začíná dne 21. září 2020 od 00:01 a trvá 27. září 2020 23:59 nebo do vyčerpání propagačních produktů podle toho, co nastane dříve ("Doba trvání Akce").

5. Účelem akce je propagace Obchodů.

 

PRAVIDLA AKCE

1. Akce je určena pro každou osobu, která během akce uskuteční jednorázové nákupy (na jednom dokladu) za minimální částku 1 000 PLN brutto v jednom z obchodů a je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a splňuje ostatní podmínky nařízení.

2. Účast v propagační akci je dobrovolná.

3. Produkty, kterých nákup se vztahuje na akce, jsou všechny položky dostupné k prodeji v Obchodech. V rámci Akce, účastník, který v Době trvání akce jednorázově nakoupí (na jedné účtence) zboží alespoň za 6000 kč získá nárok na nákup jedné z kosmetik Balmain, na které se Akce vztahuje: Sprej dodávající vlasům texturu a objem 75 ml, Sprej na vlasy s texturující solí 50 ml, Hydratační šampon na vlasy NEW FORMULA 50 ml, Lak na vlasy Strong 75ml, Hydratační kondicionér NEW FORMULA 50 ml, Bezoplachový kondicionér ve spreji 50 ml, Suchý šampon 75 ml.

3b  (dále jen „Propagační Produkt“) za akční cenu 1 kč. Účastník akce navíc po zakoupení Propagačního Produktu obdrží také slevu na nákupy provedené v rámci akce ve výši 1 kč. Výběr Propagačního Produktu se provádí náhodně, takže zákazník nemá právo si jej vybrat.

3c V případě úplného nebo částečného odstoupení od kupní smlouvy, které by vedlo ke ztrátě práva na využiti Akce, je účastník (zákazník) povinen neprodleně vrátit obdržený Propagační produkt v nezměněném stavu. Pokud zákazník nevrátí výše uvedené zboží do 7 dnů ode dne odstoupení, je Pořadatel oprávněn požadovat od zákazníka zaplacení celé ceny Propagačního Produktu v souladu s níže uvedenými cenami; Sprej dodávající vlasům texturu objem 75 ml 336 CZK, Texturovaný sprej na vlasy 50 ml 336 CZK, Hydratační šampon na vlasy NEW FORMULA 50 ml 336 CZK, Lak na vlasy Strong 75 ml 336 CZK, hydratační kondicionér NEW FORMULA 50 ml 336 CZK, kondicionér bez oplachování ve spreji 50 ml 336 CZK, suchý šampon 75 ml 366 CZK.

Částka splatná za Propagační Produkt může být odečtená od částky vrácené zákazníkovi při vrácení v rámci odstoupení.

4. Účastník Akce obdrží Propagační Produkt spolu s objednávkou, ke které se akce vztahuje.

5. Účastník Akce může akci využít mnohokrát, s podmínkou, že pokaždé musí splnit všechny podmínky Akce.

6. Náklady na dopravu a dárkové balení se nezapočítávají do limitu částky způsobilé pro propagační akci.

7. Účastník akce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o prodeji všech produktů zakoupených v rámci akce v souladu se samostatnými předpisy pro všechny produkty zakoupené v rámci akce. Účastník akce není oprávněn odstoupit od smlouvy o prodeji jednotlivých produktů objednaných v rámci akce, pokud zbývající částka objednávky stále nepřesahuje 6 000 CZK brutto a nesplňuje ostatní podmínky pro získání Propagačního Produktu v rámci akce. V případě úplného nebo částečného odstoupení od objednávky, které má za následek ztrátu práva na Propagační akce, je účastník (zákazník) povinen okamžitě vrátit obdržený Propagační produkt beze změny.

8. Tuto propagační akci lze kombinovat s jinými akcemi dostupnými v Obchodech.

9. Účastník nemá nárok na výměnu Propagačního Produktu za jiný nebo za jeho ekvivalent v hotovosti.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všechny osoby mají právo podat Pořadateli stížnost ohledně jejich účasti v Akci.

2. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem.

3. Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, které se stížnost týká, jakož i podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnosti ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected]

4. Vyřizovaní stížnosti trvá 14 kalendářních dnů ode dne její doručení, včetně odeslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti se bude řídit ustanoveními Pravidel. Rozhodnutí Pořadatele bude účastníkovi oznámeno písemně na adresu uvedenou v stížnosti, pokud si účastník nezvolí jiný způsob komunikace.

5. Rozhodnutí Pořadatele o stížnosti jsou závazné a konečné. Bez ohledu na reklamační řízení má účastník právo na uplatnění nároku u soudu.

6. Účastník, který je spotřebitelem může také využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a odškodnění. Podrobné informace tykající se možnosti využiti Zákazníkem, který je spotřebitelem mimosoudních způsobů řešení reklamace a zjednávání nápravy a zásady přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Kromě toho může spotřebitel podat stížnost prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/odr. Účelem platformy ODR je mimosoudní řešení sporů vzniklých mezi spotřebiteli a podnikateli v souvislosti na obchodní transakce.

7. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníka, který stížnost podává, pouze v souvislosti se stížností týkající se reklamačního řízení. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínkou pro zúčastnění se Akce je seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek a souhlas s jejích obsahem. Přistoupením účastníka k Akci se považuje, že účastník souhlasí s jeho obsahem.

2. V záležitostech neupravených v Pravidlech se používá platná ustanovení polského práva Pokud kogentní ustanovení práva jiným způsobem upravují práva a účastníka povinnosti Pořadatele - jsou používány namísto ustanovení Pravidel.

3. Tato pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Obchodů a také v kamenných Obchodech

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%