Wyszukaj

PRAVIDLA KLUBU VÝHOD MOLIERA 2

Definice

 

Sortiment - zboží nabízené Pořadatelem v Obchodech.

Pořadatel - Klub Výhod pořádá IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000797819, vedeným Okresním soudem pro statutární město Varšava ve Varšavě, XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, DIČ: 5252794723, základní kapitál 5 000,00 PLN

Klub výhod - věrnostní klub provozovaný Pořadatelem za podmínek stanovených v Pravidlech.

Karta Klubu Výhod - věrnostní karta vydaná pro konkrétní jméno a příjmení. Každý zákazník může mít jednu kartu KLUBU VÝHOD.

Zákazník - fyzická osoba, jakož i právnická osoba nebo organizační jednotka provádějící nákupy v Obchodech s přihlášením k Účtu nebo bez přihlášení k Účtu.

Účet - virtuální prostředky a práva přidělené konkrétnímu Zákazníkovi, který dokončil Registraci, sloužící k realizaci Objednávek zadaných při přihlášení k Účtu, obsahující historii objednávek, preference zákazníků pro vybrané produkty dostupné v internetovém obchodě Moliera2.com nebo Moliera2.cz, údaje o platbách, slevy poskytované za držení karty Klubu Výhod a počet bodů nasbíraných na kartě Klubu Výhod. Zákazník používá stejné přihlašovací jméno a heslo k účtu v internetovém obchodě, stačí se zaregistrovat v online obchodě.

Sortiment přítele Moliera 2 - sortiment označený modrou hvězdou v internetových obchodech.

Pravidla – tato Pravidla.

Hlavní Pravidla - pravidla Internetových obchodů vedených na adrese www.Moliera2.com a www.Moliera2.cz.

Kamenní obchody - prodejní salony Pořadatele, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách www.Moliera2.com a www.Moliera2.cz

Internetové obchody - online prodejní platformy Pořadatele na adresewww.Moliera2.comwww.Moliera2.cz

Obchody - společný název internetových a kamenných obchodů;

Objednávka s přihlášením k účtu - proces výběru zboží k nákupu bez nutnosti poskytnutí osobních údajů nezbytných k provedení Objednávky, pokud byly uvedeny během Registrace a nezměnily se.

Objednávka bez přihlášení k účtu - proces výběru zboží k nákupu spolu s poskytnutím osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři nezbytných k jeho realizaci.

Člen klubu- osoba přihlášená ke Klubu Výhod

 

 

 1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato pravidla stanoví podmínky pro používání Klubu Výhod, jenž je věrnostním programem.
  2. Klub Výhod pořádá IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000797819, vedeným Okresním soudem pro statutární město Varšava ve Varšavě, XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, DIČ: 5252794723, základní kapitál 5 000,00 PLN. Pořadatel je zároveň fundátorem výhod poskytovaných v rámci Klubu Výhod.
  3. Klub Výhod zahrnuje nákupy v Internetových obchodech a Kamenných obchodech provozovaných Pořadatelem.
  4. Karta Klubu Výhod je majetkem Pořadatele a může být použita pouze v rozsahu povoleném Pravidly nebo Pravidly jednotlivých akcí.
  5. Pořadatel neúčtuje zákazníkovi žádné poplatky za používáni karty Klubu výhod.
  6. Používáním Karty Klubu Výhod souhlasí zákazník s podmínkami těchto Pravidel a smlouvy o vydání Karty Klubu Výhod.
  7. V rozsahu, na který se Pravidla nevztahují, se používají ustanovení Hlavních Pravidel, jakož i definice v nich obsažené.
  8. Vydavatelem Karty Klubu Výhod je IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Moliera 2, 00 – 076 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů vedeným okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšava ve Varšavě XII, oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538.

 

 1. PRAVIDLA KLUBU VÝHOD
  1. Zákazník, který v Internetovém obchodě při jednom nákupu utratil nejméně 3000 CZK, je oprávněn stát se členem Klubu Výhod tím, že při objednávce v Internetovém obchodě označí přání přistoupit do Klubu Výhod a souhlasit s těmito Pravidly. Zákazník může také přistoupit do Klubu Výhod v rámci nákupů uskutečněných v Kamenným obchodě, zákazník prohlásí takovou vůli u pokladny po provedení nákupu vyplněním přihlášky do Klubu Výhod spolu s přijetím pravidel. Vyplněním a podepsáním formuláře nebo přijetím objednávky karty Klubu Výhod Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy o vydání karty Klubu Výhod, na kterou se vztahují ustanovení těchto Pravidel.
  2. V rámci vstupu do Klubu Výhod poskytuje zákazník následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány za podmínek stanovených v Pravidlech a zásadách ochrany osobních údajů.
  3. Účast v Klubu Výhod je dobrovolná.
  4.  Po vstupu do Klubu Výhod se zákazník stává členem klubu. Členem klubu mohou být pouze dospělí nebo osoby starší šestnácti let po získání souhlasu jejich statutárních zástupců.
  5. Po vstupu do Klubu Výhod člen klubu obdrží kartu Klubu Výhod, na kterou jsou zaznamenávány body získané členem klubu. Karta Klubu Výhod je při registraci prostřednictvím online obchodu zasílána s první objednávkou a při přihlášení do klubu výhod v kamenným obchodě je mu karta Klubu Výhod předávaná přímo v pokladně kamenného obchodu.

 

 1. PRAVIDLA PRO VÝPOČET BODŮ V KLUBU VÝHOD A PRÁVA Z VÝPÝVAJÍCÍ Z KLUBU VÝHOD

 

  1. Člen klubu provádějící nákupy v obchodech za každých 300 CZK utracených na nákupy v obchodech obdrží 10 bodů na kartu Klubu Výhod.
  2. Po nashromáždění na kartě Klubu Výhod:

a) 5 000 bodů za nákupy v obchodech Člen klubu obdrží:

- trvalou garantovanou slevu 5% na nové kolekce, které nebyly zlevněny v Obchodech

- jednorázové vrácení a výměnu Sortimentu v případě odstoupení od Smlouvy o nákupu zboží na dálku v Internetových obchodech

b) 10 000 bodů za nákupy v obchodech Člen klubu obdrží:

- trvalou garantovanou slevu 10% na nové kolekce, které nebyly zlevněny v Obchodech

 - jednorázové vrácení a výměnu Sortimentu v případě odstoupení od Smlouvy o nákupu zboží na dálku v Internetových obchodech

- včasnější informace o speciálních akcích v Obchodech

c) 20 000 bodů za nákupy v obchodech Člen klubu obdrží:

- trvalou garantovanou slevu 15% na nové kolekce, které nebyly zlevněny v Obchodech

- jednorázové vrácení a výměnu Sortimentu v případě odstoupení od Smlouvy o nákupu zboží na dálku v Internetových obchodech

- včasnější informace o speciálních akcích v Obchodech

- doručení zdarma po celý rok

- prioritní vyřizování Objednávek

  1. Člen klubu může také vyměnit nasbírané body za slevy výměnou: 1000 bodů za slevu 600 Kč na nákupy Sortimentu v Internetových obchodech nebo 2 000 bodů za slevu 1200 Kč na nákupy Sortimentu v Internetových obchodech nebo 5 000 bodů za slevu 3000 Kč na nákup Sortimentu v Internetových obchodech. Slevy získané z výměny bodů z karty Klubu Výhod nelze kombinovat s jinými slevami, včetně slevy vyplývající z karty Klubu Výhod, takže zákazník si musí zvolit slevu, kterou hodlá využít, tj.ve stálé hodnotě nebo procentuální.
  2. Při nákupu Sortimentu Přitele Moliera 2 se body přidávají na kartu Klubu Výhod, získané slevy však nelze použít k nákupu Sortimentu Přátele Moliera 2.
  3. Body na kartě Klubu Výhod může nasbírat pouze člen, kterému byla karta Klubu Výhod vydána.
  4. Zákazníkům, kteří při registraci v Internetovém obchodě uvedli číslo karty a jméno a příjmení osoby, které byla karta Klubu Výhod vydána, je při přihlašování k Účtu automaticky účtována aktuálně platná sleva. Zákazníci, kteří zavadají Objednávky bez přihlášení k Účtu a chtějí využít aktuálně dostupnou slevu, s výhradou výše uvedené věty, vždy musí uvést číslo karty Klubu Výhod a jméno a příjmení osoby, které byla během Objednávky karta Klubu Výhod vydána.  V případě nákupu v Kamenným Obchodě cílem získání slevy je člen klubu povinen před úhradou částky (vytištěním účtenky) předložit kartu Klubu Výhod. Místo ukazování karty Klubu Výhod lze také uvést její číslo nebo spojenou s ni e-mailovou adresu.
  5. Pokud má Člen klubu dostatečný počet bodů k tomu, aby získal slevu, s výhradou výše uvedených ustanovení, se cena Sortimentu objednaného v Obchodě snižuje o hodnotu poskytnuté slevy. Informace o slevě jsou viditelné v souhrnu objednávky nebo v pokladně v případě nákupu v kamenných obchodech. Sleva může být použita pouze členem Klubu k nákupu Sortimentu. Není možné vyplatit částku vyplývající se slevy. V případě vrácení Sortimentu, na který se vztahuje sleva, obdrží Člen Klubu vrácenou částku sníženou o slevu poskytnutou pro daný Sortiment.
  6. Pokud Člen vrátí produkt, odečtou se body z karty klubu výhod podle ceny vráceného Sortimentu. Pokud člen klubu vymění sortiment za jiný, nové body odpovídající ceně sortimentu se neúčtují, ale v závislosti na ceně sortimentu, za který se výměna provádí, jsou body odečteny nebo přičteny pouze za rozdíl v cenách.
  7. Členové klubu mohou využít dalších propagačních akce pořádané Pořadatelem.

4 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A PLATNOST SMLOUVY

  1.  Používání karty Klubu Výhod nijak neovlivňuje práva Kupujícího vyplývající z obecně platných právních předpisů, zejména tato práva neporušuje ani neomezuje.
  2. Jakékoli stížnosti týkající se karty Klubu Výhod lze podat na adresu [email protected].
  3. Stížnosti, které nevyžadují doplnění, se posuzují do 14 dnů ode dne jejich přijetí. Pořadatel informuje osobu podávající stížnost o způsobu jejího vyřízeni prostřednictvím komunikačních prostředků, které byly použity k nahlášení.
  4. Pokud na základě stížnosti nelze zejména určit: jaké námitky ke kartě výhod klubu hlásí zákazník nebo člen klubu, čeho zákazník nebo člen klubu požaduje, jaké transakce se stížnost týká nebo neobsahuje další údaje nezbytné k jejímu uznání, může Pořadatel požadovat k dokončení reklamace zákazníka nebo člena klubu o jejich doplněni.
  5. Je-li nutné doplnit stížnost, Pořadatel o tom neprodleně bude informovat osobu podávající stížnost, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího podání. V tomto případě lhůta uvedená v bodě 4.3 výše se počítá od data podání doplněné stížnosti.
  6. Informace o mimosoudních způsobech řešení stížností jsou k dispozici na adrese https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  7. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  8. Zákazník, pro kterého byla karta Klubu Výhod vydána, může Smlouvu kdykoli vypovědět, aniž by byl odpovědný, a tím odstoupit od karty KLUBU VÝHOD. Smlouvu lze ukončit zasláním doporučeného dopisu na adresu: ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa nebo e-mailem na adresu [email protected].
  9. Ukončení smlouvy znamená deaktivaci Karty Klubu Výhod. Deaktivace karty Klubu Výhod znamená rezignace z používání karty Klubu Výhod a další body se nebudou započítat. Pokud budou na kartě uloženy nějaké body v době deaktivace karty Klubu Výhod, propadnou bez vrácení jakékoliv částky. Zákazník, který odstoupil od karty Klubu Výhod, si může kdykoli objednat novou kartu Klubu Výhod. V takovém případě Člen klubu nezíská žádná práva vyplývající ze staré karty Klubu Výhod. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti zrušit fungování karet Klubu Výhod, a to s předchozím oznámením nejméně 30 dní před ukončením provozu, s účinností ode dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty 30 dnů. Členové Klubu, kterým byly vydány Karty Klubu Výhod, budou o tom informováni prostřednictvím Účtu a e-mailu, pokud příjemce uvedl svou e-mailovou adresu. Informace o ukončení fungování karet Klubu Výhod budou také uvedená na webových stránkách Pořadatele a v kamenných obchodech.
  10. V případě ztráty karty Klubu Výhod se člen klubu zavazuje informovat o tom Pořadatele. Pořadatel vydá Členovi Klubu novou kartu Klubu výhod a pokud je to možné, pokusí se obnovit údaje týkající se nahromaděných bodů.
  11. Člen Klubu, kromě povinnosti dodržovat ustanovení Pravidel, je rovněž povinen nepodnikat kroky v rozporu s morálkou a používat kartu Klubu Výhod pro komerční účely nebo jednat v neprospěch Pořadatele.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje člena klubu jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“. Správcem osobních údajů Člena klubu je Pořadatel.
  2. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů.
  3. Člen Klubu je povinen informovat Pořadatele o jakékoli změně svých osobních údajů obsažených v registračním formuláři.
  4. Poskytnutí osobních údajů ve formuláři Karty Klubu Výhod a objednávkovém formuláři je dobrovolné, avšak bez poskytnutí těchto údajů nebude možné kartu Klubu Výhod vydat a využívat práva přiznaná držitelům karty Klubu Výhod.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Aktuální znění předpisů je k dispozici na webových stránkách www.Moliera2.com a www.Moliera2.cz
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů. Mezi důležité důvody patří zejména změny funkčnosti karty Klubu Výhod, používání karty Klubu Výhod pro účely kampaně, změny použitých technických řešení, včetně postupu pro používání karty Klubu Výhod, změny v zákonech, interpretaci nebo postupech státních orgánů. Členové budou o všech změnách informováni prostřednictvím Účtu nebo e-mailem na e-mailovou adresu přiřazenou k Účtu, a pokud neuvedli svou e-mailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo přiřazené k Účtu. Upravené znění Pravidel a informace o jeho změnách jsou rovněž k dispozici na webových stránkách www.Moliera2.com a www.moliera2.cz.
  3. Změny Pravidel vstupují v platnost po 14 dnech ode dne zaslání oznámení o změnách členům Klubu.
  4. Aniž jsou dotčena jejich další práva vyplývající z Pravidel, v případě nepřijetí změn těchto pravidel je člen klubu oprávněn bez jakékoli odpovědnosti ukončit Smlouvu mezi ním a Pořadatelem způsobem uvedeným v Pravidlech.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%