Wyszukaj

PRAVIDLA AKCE „EXTRA20”

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tato pravidla definují podmínky propagační akce  "EXTRA20" (dále jen „Akce”).  „EXTRA20”.

1.2. Pořadatelem akce je  IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, na ul..Moliera 2, 00 – 076 Varšava,zapsána do rejstříku podnikatelů vedeným okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšavě XII obchodní oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, (dále jen „Pořadatel”) se základním kapitálem 10.000,00 zł.

1.3. Akce se koná na území České republiky a zahrnuje taky mezistátní internetové pokrytí.

1.4. Propagační akce začíná dne 09.08.2019 roku do 11.08.2019 roku. Výše zmíněné období (dále jen „Doba trvání Akce”), je doba, během které je možné se zúčastnit Akce.

 

2. . Pravidla Akce

 

2.1 Akce je určená pro Zákazníky podle definice Zákazníka zahrnuté v Pravidlech internetového obchodu Pořadatele na adrese moliera2.cz ("Obchod" anebo "Servis") a je spotřebitelem v souladu s občanským zákoníkem a splňuje podmínky Pravidel.

2.2 Výrobky, jejichž nákup splňuje podmínky propagační akci  (dále jen „Výrobky”) jsou všechny zlevněné výrobky dostupné v internetovém obchodě www.moliera2.cz

2.3. Propagační akce spočívá na přidělení slevy (dále "Sleva") ve výší 20% Kč každému účastníkovi, který v době trvání Akce v rámci jednorázové objednávky.  Sleva v rámci Bonusového nákupu bude poskytnuta tím způsobem, že částka Bonusového nákupu bude snížená o částku slevy. 

2.4. Podmínkou pro využíti propagační akci je vždy splnění následujících podmínek během doby trvání akce:

2.4.1. Využití Bonusového nákupu;

2.4.2. Zadání kódu EXTRA20 při zadávání objednávky na Bonusový nákup

2.5. Akce nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi, slevovými kódy nebo slevami poskytnutými Pořadatelem, pokud nevyplývají z věrnostní karty (v takovém případě platí taky Pravidla Věrnostní Karty) nebo z trvalé nebo sezónní snížení ceny (např. výprodej). V situaci, kdy celkové snížení ceny výrobku v důsledku využití ostatních slev, výprodeji nebo propagačními akcemi překročí 70% původní ceny výrobku - v takovém případě maximální sleva poskytnutá účastníkovi, akce nesmí překročit 70% původní hodnoty.

2.6. Jeden bonusový nákup opravňuje k obdržení 1 Slevy. Účastník Akce může propagační akci využívat vícekrát, s podmínkou, že pokaždé musí znovu splnit všechny podmínky propagační akce.

2.7. Náklady na doručení a dárkové balení se nezapočítávají do limitu částky Bonusového nákupu.

2.8. Účastník nemá nárok na výměnu nebo vrácení Slevy, včetně výměny za jeho peněžní hodnotu. 

 

3. Reklamační řízení

3.1. Všechny osoby mají právo sdělit Pořadateli stížnosti týkající se jejich účasti v Akci.

3.2. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem. 

3.3. Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, na kterou se nárok vztahuje, a taky podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnost ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected].

3.4. Posuzování reklamace trvá 14 kalendářních dní od dne obdržení, včetně zaslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti použije ustanovení Pravidel. O rozhodnutí Pořadatele bude účastník informován písemné na adresu účastníka uvedené v stížností, ledaže účastník vybral jiný způsob komunikace.

3.5. Rozhodnutí Pořadatele ohledně reklamace je závazné a konečné. Bez ohledu na postup při podávání stížnosti má účastník právo podat žalobu u soudu

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí obecně platná ustanovení českého práva. Pokud závazné právní předpisy odlišně řídí práva účastníka nebo povinnosti Pořadatele - platí místo ustanovení těchto Pravidel. 

4.2. Tyto Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách www.Moliera2.cz v sekci Další pravidla.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%