Wyszukaj

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE "HVĚZDA"

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto pravidla („Pravidla”) stanoví podmínky propagační akce („Akce”) vedené pod názvem „Hvězda”.

1.2. Pořadatelem akce je společnost IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě na ul. Moliera 2, 00-076 Varšava, zapsaná do obchodního rejstříku KRS pod číslem 0000709586, vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII oddělení hospodářské v soudním rejstříku, NIP: 5252663777, základní kapitál 10.000,00 PLN (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel je současně fundátorem výhod poskytovaných v rámci akci.

1.3. Akce se koná na území České republiky a zahrnuje taky mezistátní internetové pokrytí.

1.4. Propagační akce začíná dne 1. února 2019 roku a trvá do 31. března 2019 roku.  Výše uvedené období, je doba, během které je možné se zúčastnit Akce (dále jen „Čas trvání Akce”).

 

2. Pravidla Akce

2.1. Akce je určena pro Zákazníky podle definice Zákazníka zahrnuté v Pravidlech internetového obchodu Pořadatele na adrese moliera2.cz ("Obchod" anebo "Servis") a je spotřebitelem v souladu s občanským zákoníkem a splňuje podmínky Pravidel.

2.2. Výrobky, jejichž nákup splňuje podmínky propagační akci  (dále jen „Výrobky”) jsou všechny výrobky dostupné v Obchodě 2.3

2.3. Propagační akce spočívá na přidělení slevy (dále "Sleva") ve výší 600 Kč každému účastníkovi, který v Době trvání Akce v rámci jednorázové objednávky koupi Výrobek/Výrobky v hodnotě nad 3000 Kč  (dále jen "Bonusový nákup")  Sleva v rámci Bonusového nákupu bude poskytnuta tím způsobem, že částka Bonusového nákupu bude snížená o částku Slevy. 

2.4. Bonusový nákup lze uskutečnit pouze v Obchodě.

2.5. Podmínkou pro využíti propagační akci je vždy splnění následujících podmínek během Doby trvání akce:

2.5.1. Využiti Bonusového nákupu;

2.5.2. Zadání kódu HVĚZDA při zadávání objednávky na Bonusový nákup.

2.6. Akce nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi, slevovými kódy nebo slevami poskytnutými Pořadatelem, pokud nevyplývají z věrnostní karty (v takovém případě platí taky Pravidla Věrnostní Karty) nebo z trvalé nebo sezónní snížení ceny (např. výprodej). V situaci, kdy celkové snížení ceny Výrobku v důsledku využiti ostatních slev, výprodeji nebo propagačními akcemi překročí 70% původní ceny výrobku - v takovém případě maximální sleva poskytnutá účastníkovi Akce nesmí překročit 70% původní hodnoty.

2.7. Jeden bonusový nákup opravňuje k obdržení 1 Slevy. Účastník Akce může propagační akci využívat vícekrát, s podmínkou, že pokaždé musí znovu splnit všechny podmínky propagační akce. 

2.8. Náklady na doručení a dárkové balení se nezapočítávají do limitu částky Bonusového nákupu.

2.9. Účastník nemá nárok na výměnu nebo vrácení Slevy, včetně výměny za jeho peněžní hodnotu. 

 

3. Reklamační řízení

3.1. Všechny osoby mají právo sdělit Pořadateli stížnosti týkající se jejich účasti v Akci.

3.2. Stížnosti posuzuje zvláštní komise jmenovaná Pořadatelem. 

3.3. Doporučuje se, aby stížnosti byly podány písemně a obsahovaly jméno a příjmení, přesnou adresu, datum a místo události, na kterou se nárok vztahuje, a taky podrobný popis a důvod stížnosti a obsah žádosti. Stížnost ve formě e-mailu lze zaslat na adresu [email protected].

3.4. Posuzování reklamace trvá 14 kalendářních dní od dne obdržení, včetně zaslání dopisu obsahujícího odpověď na stížnost. Pořadatel při posuzování stížnosti použije ustanovení Pravidel. O rozhodnutí Pořadatele bude účastník informován písemné na adresu účastníka uvedené v stížností, ledaže účastník vybral jiný způsob komunikace.

3.5. Rozhodnutí Pořadatele ohledně reklamace je závazné a konečné. Bez ohledu na postup při podávání stížnosti má účastník právo podat žalobu u soudu.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí obecně platná ustanovení českého práva. Pokud závazné právní předpisy odlišně řídí práva účastníka nebo povinnosti Pořadatele - platí místo ustanovení těchto Pravidel. 

4.2. Tyto Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách www.Moliera2.cz v sekci Další pravidla

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKEJTE SLEVU - 10%